Säkrare bilvägar och effektiva transporter med Flexiwaggon – från Umeå till Malmö till halverad kostnad och tidEtt tåg med flexivagnar som kör i upp till 140 kilometer i timmen, självförsörjande på el och med en kapacitet att frakta 52 tons lastbilar. Konceptet med järnvägsburna lastbilar kallas för ”rolling highway” och med sin klimatsmarta vagn ligger Flexiwaggon i absolut framkant. – Förutom att det är hållbart och tidseffektivt är det också en fråga om säkerhet att minska antalet lastbilar på bilvägarna, säger Jan Eriksson, vd och grundare av Flexiwaggon.

I över 20 års tid har Flexiwaggon arbetat med och utvecklat den unika flexivagnen – hela tiden med siktet inställt på att revolutionera transportbranschen. Den första generationens Flexiwaggon var klar redan 2008 och nu är andra generationen här, sprungen ur en stark vision, ett norrländskt lugn och en sann känsla för innovation. Under våren genomförs en nyemission för att de sista delarna ska falla på plats – bokstavligt och bildligt talat.

– Jag är fast övertygad om att Flexiwaggon kommer att göra ett stort avtryck på transporter världen över, och välkomnar både nya investerare och befintliga aktieägare att teckna i emissionen, säger Jan.

Många fördelar med rolling highway
Att minska antalet lastbilar på bilvägarna är viktigt ur många aspekter, menar Jan. Den uppenbara anledningen är förstås klimatperspektivet: tunga vägfordon utgör 15% av alla utsläpp inom EU. Men han vill även belysa fler viktiga aspekter, däribland trafiksäkerheten:

– I över 50% av alla dödsolyckor är det en lastbil eller annat tungt fordon inblandat. Genom att flytta lastbilarna från bilvägarna och istället föra över dem till järnvägen kan vi minska de allvarliga trafikolyckorna drastiskt.

Flexiwaggon har kapacitet att frakta 52 tons lastbilar och besparingarna med rolling highway jämfört med bilväg är stora, sett i både tid och pengar. En resa från Umeå till Malmö blir hälften så dyr, och tar hälften så lång tid. Att transportera lastbilar och deras last på Flexiwaggons vagnar möjliggör dessutom att varor kan transporteras dygnet runt eftersom lastbilschaufförer är lagstadgade att ta obligatoriska dygnsvilopauser. Ytterligare en vinst är således den sociala hållbarheten.

– Chauffören kan lämna sin lastbil för vidare färd på järnväg och ta emot en annan lastbil för vidare färd till slutdestination. Det innebär att chauffören kan ha ett ”dagsjobb” på hemmaplan och sedan komma hem på kvällarna för kvalitetstid med sin familj, säger Jan.

Lansering redan till sommaren
Coronapandemin har påverkat hela världen och så även Flexiwaggon, vars tillverkning försenats något. Men framtiden ser ljus ut och nu är det inte lång tid kvar innan flexivagnen rullar ut på järnvägarna. Jan hoppas att folk vill hoppa på tåget för en mer hållbar och innovativ framtid.

– I den emission vi nu genomför tar vi in 10 miljoner kronor och parallellt med detta undersöker vi även alternativ till en plattform för köp- och sälj av Flexiwaggons aktier. Om allt faller väl ut hoppas vi kunna lansera Flexiwaggon redan till sommaren, avslutar Jan.

Se hur Flexiwaggon fungerar i videon nedan:

Presenteras av 

Nyemissionen i korthet:

• Teckningstid: 15 februari – 31 mars 2021

• Emissionsbelopp: 10 000 000 SEK

• Teckningskurs: 100 SEK per aktie i poster om 200 aktier

• Antal aktier före Erbjudandet: 1 175 498

Antal aktier vid fullteckning: 1 275 498

Handelsplats: Bolagets aktier är i dagsläget inte noterade på någon handelsplats.

• Teckningssedel: Skickas in separat via post eller e-post. Teckningssedel finns att hämta på Bolagets hemsida.

Övrigt: 20 procent av emissionen är redan tecknad i och med ett kvittningsförfarande på 2 000 000 SEK.

Redaktionen