Prisbelönta Delphi Nordic en snabbväxareDelphi Nordic är en aktivt förvaltad fond som bygger sin placeringsfilosofi på den så kallade Delphi-metoden. Både fundamental analys och trender ligger till grund för värderingen och valet av aktier.

 

Delphi Nordic är en aktivt förvaltad fond som bygger sin placeringsfilosofi på den så kallade Delphi-metoden. Både fundamental analys och trender ligger till grund för värderingen och valet av aktier.

Delphi Fonder ägs av finanskoncernen Storebrand. Delphi Nordic är en av fondbolagets fyra fonder, med olika regionalt fokus, som har marknadsföringstillstånd i Sverige.

– Vi arbetar på ett annorlunda sätt än de flesta andra förvaltare. För att slå marknaden kan man inte bete sig som markanden säger Øyvind Fjell, förvaltare Delphi Nordic. Vi arbetar i två steg där vi först gör en trendanalys och identifierar aktier som utvecklas positivt över tid och som har en tendens att fortsätta stiga. Därefter gör vi en fundamentalanalys. Man kan säga att vi genom trendanalysen tar reda på vad marknaden i stort tycker om bolaget. I fundamentalanalysen bestämmer vi oss för vad vi själva tycker om bolaget. För att vi ska investera i ett bolag som vi gillar och tror kommer ha en fortsatt positiv utveckling (fundamentalanalysen) måste även marknaden förstått att det är ett bra bolag (trendanalysen). Här kan du läsa mer om Delphi-metoden.

– Det gäller att förstå varför företagen går så bra på börsen. Eftersom strukturella trender förändras och vi hela tiden möter nya trender gäller det att ha koll på dem. Vi går inte in där en trend är på väg att gå ner.

Under 2014 tog Delphi Nordic och Øyvind Fjell hem priset för bästa fond i kategorin Equity Scandinavia under vwd Cash Fund Awards i Amsterdam, där bland annat fem års avkastningshistoria bedöms. Fonden har avkastat mycket bra på både tre och fem år, vilket också gav en pallplats i Morningstar Fund Awards för 2013.

Laxodlingar av intresse
Delphi Nordic har en portfölj bestående av 30-40 små, medelstora och stora bolag.

– En av våra största positioner är Marine Harvest som arbetar med norsk laxodling och som gör goda affärer på den ökande efterfrågan på lax i hela världen. Inte minst kommer efterfrågan från Brasilien och Kina och från den stora sushi-trenden. Bakkafrost är ett annat bolag.

De norska myndigheterna har reglerat möjligheterna för laxodlingarnas expansion. Det gör att tillgången inte hänger med den ökande efterfrågan, vilket ökar vinstmarginalerna. En annan trend är vindkraften, där Delphi Nordic har en stor position i danska Vestas, som haft en bra utveckling i år.

– Efterfrågan på alternativ energi kommer att vara spännande i tio år till, tror Øyvind Fjell.

Danska Pandora tillverkar en global armbandssuccé. Ett efterfrågat smycke som alla har råd och som har möjlighet att skala upp verksamheten med goda marginaler.

Starka resultat historiskt
Delphi Nordic kan påvisa starka resultat historiskt. Under de senaste tre åren har fonden haft en genomsnittlig årlig avkastning på 27,9 procent mätt i SEK, vilket är en årlig genomsnittlig överavkastning på 5,3 procentenheter (per 30 nov 2014). Under 2013 steg fonden 41 procent, hela 15,6 procentenheter bättre än jämförelseindex. 2014 tycks också sluta bra. Fonden är upp 22,9 procent per 30 nov, vilket ger en överavkastning på 6,7 procentenheter.

– Aktiemarknaden är fortfarande attraktiv, särskilt i jämförelse med räntemarknaden. Svagare valuta bidrar också positivt för nordisk konkurrenskraft. Vi tror därför på ännu ett positivt år för nordiska aktier, avslutar Øyvind Fjell.

Presenteras av Delphi Nordic

delphi-logoNamn: Delphi Nordic
Förvaltare: Øyvind Fjell sedan 2007
Typ av fond: Aktivt förvaltad aktiefond som placerar på de nordiska börserna,
Metod: Delphimetoden som bygger på till lika del analys av trender och fundamental analys.
Riskgrupp: Hög risk, 6 av 7
Lämpar sig för: Privatpersoner och företag som tolererar fluktuationer.
Fonden startade: 1991
Förvaltat kapital: 2,4 miljarder SEK.
Kursutveckling från start: 2112,9 %
Kursutveckling i snitt 1991 – 2014 (per 28.11.2014): 14,0 % (efter avgifter).
Kursutveckling hittills i år: 21,28 % (t.o.m.12.12.2014)
Årlig avgift: 2,0 %.

Besök gärna vår hemsida för mer information!

 


Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen