Expertpanelen: Är hållbara investeringar en fråga om etik eller bättre avkastning?Traditionellt sett har hållbara investeringar diskuterats främst ur ett etiskt perspektiv men idag lyfter många fram företag med hållbarhet som mål som en säkrare investering med bättre förutsättning för en god avkastning i framtiden. Hur tycker du att synen på hållbara investeringar har förändras?

peterbeckman-expertpanelen-De senaste åren har vi sett flera exempel på hur hållbarhetsfrågor, vare sig det gäller miljö, etik eller någon annan parameter, påverkat bolagens finansiella ställning och därmed aktiekursen och placeringens värde. Det påverkar synen på hållbarhet. Det handlar inte längre bara om att göra gott utan också om pengar, det har fler börjat förstå.


alexander-jansson-cb-fonder-liten-Hållbara investeringar har gått från att inledningsvis bemötas med skepsis till en insikt om att det är en god idé – t.o.m. en förutsättning – rent avkastningsmässigt för företag att ha hållbarhet på agendan. Idag är det svårt att hitta framgångsrika företag som inte har hållbarhet centralt på sin agenda.


hanna-helgesson-liten-Vi ser att utvecklingen går mot att hållbara hänsyn i fondförvaltningen är något som mer och mer blir standard för alla fonder, inte bara för särskilt “etikmärkta” fonder. 80 procent av det förvaltade kapitalet i fonder idag (i Sverige) är förvaltat av bolag som skrivit under PRI (Principles for Responsible Investments) som är FNs initiativ för ansvarsfulla investeringar.


par-lofving-dnb

– Idag ser man hållbarhet som en analysparameter för att bättre förstå företagen och dess omvärld. Hur påverkar hållbarhetsfrågor företagens risker och affärsmöjligheter, kostnader och intäkter? Kanske låter det naivt; alla ska bli vinnare - miljön, samhället och spararna - går det verkligen ihop? Ja, kombinerat med den traditionella etiken där värstingföretagen utesluts så tror jag faktiskt det.


peter-van-berlekom-liten– Den finansiella dimensionen är väldigt konkret medan hållbarhet inte är det. Det gäller att ha en holistisk syn. Exempel; hur mycket kommer H&M att växa genom sin profilering mot organisk bomull och hur påverkar det vår värdering av företaget. Successivt kommer hållbarhet i centrum och etiken vara en ”hygienfråga”.

Redaktionen