Investera i Kina? Här är riskerna och fördelarnaDet finns få investeringsmöjligheter som fångat investerarnas uppmärksamhet så mycket som Kina gjort under de senaste åren. De pågående handelskrigen mellan Kina och USA har dock skapat viss osäkerhet. Innan du gör investeringar kopplade till Kina bör du därför överväga fallgroparna och förstå dig på riskerna såväl som potentialen. 

Många investerares blickar är just nu riktade mot Kina. Delvis för att Kina, enligt Världsbanken, har varit den största bidragaren till global tillväxt sedan finanskrisen 2008 och under 2018 utgjorde Kina nära 19 procent av världens totala befolkning. Men Kina kommer oundvikligen att stöta på hinder på vägen mot att leda den globala ekonomitillväxten. Handelskrigen mellan USA och Kina har skapat viss osäkerhet inför framtiden för båda länderna och Världsbanken menar att Kina måste genomföra ett antal stora politiska reformer för att uppnå långvarig hållbar tillväxt. 

 Med bakgrund av detta bör man som investerare fundera över riskerna och vad man potentiellt kan få ut av investeringar i Kina innan man går vidare. Att fokusera på aktieägarvänliga bolag och hålla sig till investeringar man förstår sig på är därför viktiga parametrar. 

Urbaniseringen i Kina
Den bakomliggande orsaken till Kinas ekonomiska tillväxt stavas urbanisering och inget tyder på att den kommer att avstanna. Det har tagit drygt tre decennier av ekonomisk reform för Kinas befolkning att bli övervägande urbaniserad och man spår att landet har ytterligare 20 år av urbanisering framför sig. Skiftningen från jordbruksleverne till ett urbaniserat sådant innebär att mycket måste hända. Städer måste byggas, vilket betyder en ökning i infrastruktur, handel och andra tjänster. Medan allt fler utbildar sig så ökar samhällets välfärd och livskvalitet vilket gör att nya företag kan startas, vilket i sin tur skapar stort värde för aktieägare. 

Man jämför ofta hur Kina såg ut bara för ett antal år sedan med hur USA såg ut innan den industriella revolutionen. Tillväxten under tjugohundratalet kommer med största sannolikhet att tillhöra Kina på samma sätt som tillväxten under nittonhundratalet dominerades av USA. Den tillväxten kommer troligtvis skapa biljoner i ekonomisk lönsamhet vilket förklarar varför så många överväger investeringsmöjligheterna i Kina. 

Att förstå sig på riskerna och möjligheterna
Utdelningen på investeringar i Kina kan vara enorma men för att kunna göra det bästa av dem bör du som investerare ha en tydlig förståelse för de medföljande riskerna. Att ha en grundläggande förståelse är därför en bra början. Riskerna ska inte fungera som en avskräckare från investeringar utan snarare som sätt att förstå dem. 

Först och främst så måste man ha i åtanke att Kina fortfarande är en kommunistisk enpartistat och trots landets frihandelsprinciper så har de annorlunda regler än övriga marknader. Både Shanghai-börsen och Hong Kong-börsen har liknande noteringskrav som de amerikanska. Bolag måste rapportera bokslut regelbundet, gå genom revision och möta andra krav på storlek och kapitalisering. Utöver detta så skiljer sig dock reglerna och normerna och det är där det kan bli rörigt. En vanlig skillnad är insider-handeln med bolagsaktier. I USA är insider-handel kraftigt reglerat. Under 2008 förbjöd Kina handel från storaktieägare under månaden innan bolag släpper sina bokslut. Men akademiska studier har dock visat att insider-handel fortfarande är ett stort problem i landet och att de ligger långt efter övriga världen i regleringar.

Ett stort utbud
Investerare som är intresserade av Kina står inför ett stort urval av investeringsprodukter. Som väntat så är vissa mer lukrativa än andra och vissa bör undvikas helt och hållet eller lämnas till de mest sofistikerade investerarna. Många investerare föredrar att hålla sig till det de har god kännedom inom, det vill säga amerikanska eller europeiska bolag som växer i Kina. De kan erbjuda det bästa av två världar vilket innebär fördelen av sund reglering tillsammans med tillväxtpotentialen från Kina. Investerare som är intresserade av att äga delar av bolag som är listade på kinesiska börsen bör titta på professionellt hanterade aktier som fokuserar på Kina. Många asset managers som erbjuder Kina-fokuserade tillgångar har analytiker på plats i Kina som besöker och granskar företagen innan de investerar i dem. Vissa av dessa tillgångar har dock högre  kostnadsnivåer jämfört med inhemska alternativ vilket man bör ha i åtanke innan man hoppar på tåget. 

Investerare som vill investera direkt i bolagen kan med fördel fokusera på Blue Chip-bolag i Kina. Dessa är redan etablerade och kan erbjuda en större säkerhet än andra i en region som fortfarande är präglad av viss osäkerhet. 

Redaktionen