SPPs Företagsobligationsfond ger ränteexponering utan ränteriskSPP Företagsobligationsfond utgör en utmärkt grund i en fondportfölj. Ett bra sparande med ränteexponering utan ränterisker. Det säger Helena Lindahl, en av fondens förvaltare.

– SPP Företagsobligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företagsobligationer, utställda av företag med hög kreditvärdighet till låg ränterisk och helt utan valutarisk. Fonden placerar i svenska kronor och med fokus på Norden. Det handlar om så kallade FRN-obligationer, där räntan justeras var tredje månad.

– Det betyder att fonden har små kurssvängningar och i princip är opåverkad av ränteförändringar och valutarörelser, säger Helena Lindahl.

-Hösten har varit synnerligen turbulent med både kraftiga oljeprisfall, en svängig aktiemarknad och 0% ränta från Riksbanken. SPP Företagsobligationsfond har trots en stundtals stökig finansiell marknad levererat en jämn och trygg avkastning till sina placerare.

Företagsobligationer har utvecklats från att främst ha varit en placeringsmöjlighet för institutionella investerare till att bli väldigt publika. Under senare år har många privatpersoner upptäckt att företagsobligationer ger bra avkastning till förhållandevis låg risk.

– Den här utvecklingen har kommit av en tidigare knackig aktiemarknad och den globala 0% politiken, säger Helena Lindahl. Det har fått många placerare intresserade av den här marknaden. Samtidigt har företagen ökat sin emissionsaktivitet som alternativ finansieringskälla.

– Ska man placera i företagsobligationer så gör man det lämpligast via en fond. Det är svårt att på egen hand få en tillräcklig spridning.

– Vår fond investerar i de allra bästa och stabilaste företagen i norden och investerar i ett segment av räntemarknaden där svängningarna är låga. Vi använder oss av extern rating, Investment Grade som en kvalitetsstämpel och det ökar också transparensen i vår fond.

–Vår klart konservativa förvaltning utgör en trygghet med den stundtals stökiga finansiella marknaden, säger Helena Lindahl, som räknar med att kunna prestera en stabil och förutsägbar avkastning, omkring 1,25 procent under 2015.

Presenteras av SPP Fonder

SPPloggaHemsida: www.sppfonder.se

 SPP Företagsobligationsfond investerar enbart i bolag med hög kreditvärdighet.
I förvaltningen reduceras ränterisken bort. Ren kreditexponering erbjuds i SEK.
Fonden har låg förvaltningsavgift på 0,4 %. Köp- och säljavgift 0 kr.
Fonden följer koncernens standard för hållbara investeringar, vilket innebär att vi inte investerar i företag som medverkar till kränkning av mänskliga rättigheter, korruption, klimat- och miljöskada, produktion av landminor, kluster- och atomvapen samt produktion av tobak.

Besök gärna vår hemsida för mer information


 

SPP fonder - en film om hållbart sparande


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som du placerar i fonden kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För ytterligare information om fonden besök www.sppfonder.se, där hittar du också faktablad och informationsbroschyr.

Redaktionen