Nystartad hedgefond hett alternativ till både aktie- och räntefonderEfter 14 framgångsrika år lanserade Excalibur Asset Management i oktober en andra fond, kredithedgefonden Trude. Fonden är fokuserad på att hitta irrationella prissättningar på företagsobligationer och utnyttja dem för att skapa avkastning, oberoende av hur marknaden rör sig.

Vet du inte riktigt vart du ska placera dina pengar, då tror vi att Trude är ett ypperligt alternativ. Vi siktar på att ge en avkastning på mellan fem och tio procent över den riskfria avkastningen. Det ska vi dessutom göra med ungefär en tredjedel av risken i en placering i traditionell aktiefond, säger Anders Nordborg, en av Trudes grundare som arbetat i räntemarknaden i 23 år.

Efter finanskrisen har världens centralbanker pumpat ut pengar för att få fart på ekonomin. Det överskottet av pengar har behövt någonstans att ta vägen, vilket lett till att tillgångspriserna skjutit i höjden. Nästan oavsett vilka bolag du investerat i på börsen, har du därför kunnat få en bra avkastning de senaste åren. Samma utveckling har också funnits på räntemarknaden. Men enligt Anders Nordborg kan den trenden snart vända.

Någonstans tar det här stopp. Med den bakgrunden ville vi skapa en hedgefond som är absolutavkastande. Den ska alltså alltid ge en positiv avkastning, oavsett om börsen går upp eller ner, oavsett om räntorna går upp eller ner och oavsett om krediter ”spreadar ihop”eller ”spreadar isär”, säger han.

 

»Är det oroliga tider, ja då är det väldigt bra att ha oss«

 

Läs mer om Trudes investeringsstrategi. 

Unik fond

För att åstadkomma detta har Anders Nordborg och kollegan Marek Ozana, med stöd från Excalibur och dess ägare Rune Andersson, skapat en hedgefond som är unik i Sverige. Filosofin bygger på att utnyttja en lång rad ineffektiviteter som man hittat på marknaden för företagsobligationer.

Till skillnad från mogna marknader, som börsen eller stats- och bostadsobligationer, är företagsobligationsmarknaden nämligen kraftigt segmenterad mellan olika aktörer. Dessutom finns det interna och externa hinder för att ta sig in på denna, kraftigt reglerade, marknad. Privatpersoner är därför helt exkluderade och de flesta fonder har inte heller möjlighet att handla med alla de instrument som marknaden erbjuder. Sammantaget innebär detta att marknaden för företagsobligationer är mindre transparent och därför innehåller felprissättningar som Trude kommer att utnyttja för att skapa avkastning.

På kreditmarknaden är det mer stängt, du kan inte gå in på Avanza och börja handla med exempelvis credit default swaps. Det är nästan omöjligt för privatpersoner att ta sig in och även för stora institutionella kunder är det väldigt reglerat, förklarar Marek Ozana.

 

»På det sätt vi går tillväga och med den flexibilitet vi har är vi nog unika«

 

Köp fonden idag på Avanza eller Nordnet.

 

Kvantitativ screening och fundamental analys

För att hitta de skeva prissättningarna använder sig Trude av ett flertal strategier. Dels kommer man som hedgefond kunna handla med alla instrument som finns på marknaden. Dessutom har Marek Ozana, som doktorerat i teoretisk fysik, utvecklat ett 20-tal avancerade matematiska analysmodeller. Modellerna ska hjälpa honom och Anders Nordborg att filtrera information från marknaden för att hitta felprissättningar. Därefter använder Anders och Marek sin långa erfarenhet som positionstagare för att göra en fundamental analys av bolagen. 

 Vi får en fantastisk överblick och ett fokus i vårt arbete genom att använda de här modellerna för att scanna informationen. Sedan analyserar vi på djupet det som ser intressantast ut. På det sätt vi går tillväga och med den flexibilitet vi har är vi nog unika, säger Anders Nordborg.

Kombinationen av kvantitativ och fundamental analys, tillsammans med att fonden kommer handla med alla typer av instrument, är enligt Anders Nordborg det som gör att man kommer kunna leverera en god riskjusterad avkastning, oavsett hur marknaden rör sig. Att fonden är lågt korrelerad mot marknaden i övrigt ser han också som ett starkt argument för potentiella investerare.

– Den genererar en bra avkastning samtidigt som den drar ner den totala risken i sparandet. Så är det oroliga tider, ja då är det väldigt bra att ha oss, förklarar han.


FAKTA


 

Presenteras av

Excalibur
Fakta Trude:

Fondbolag: Excalibur Asset Management AB

Startdatum: Oktober 2015

Förvaltningsavgift: 1%

Resultatbaserad avgift: 20% över riskfri ränta

Avgift insättning/uttag: Nej

Minimum insättning för direktinvestering: SEK 500 000

Distribueras även genom: Avanza, Nordnet och Fondmarknaden enligt deras resp. villkor.

Svenskdenominerad fond: Styrelseordförande är Rune Andersson, Mellby Gård.

Informationsbroschyr, faktablad och teckningsanmälan för fonden finns tillgängliga på www.trude.se och kan även beställas hos fondbolaget.


Här kan du köpa Trude via våra distributörer:

www.avanza.se/trude
www.nordnet.se/trude
www.fondmarknaden.se/trude


Risknivå 

I en traditionell fond styrs risken av om marknaden går upp eller ner. Trude är en hedgefond och risken styrs istället av de olika positionsstrategierna. Man har tagit fram 7-8 olika typer av strategier som är baserade på en viss typ av position i vissa typer av instrument.

Varje position och strategi kommer ha en bestämd risknivå som aggregeras till portföljens totala risk. Man följer sedan varje strategis risk i realtid och kommer kunna se hur olika strategier korrelerar med varandra. 

Målet är att finna negativt korrelerade positioner för att hålla nere portföljens totala risk.

Anders Nordborg

VD Trude Asset Management AB, partner. Civ.ek. med finansiell inriktning från Lunds universitet. Anders startade sin finansiella bana med räntehandel på en tysk mäklarfirma 1992-1996. 

När han kom hem till Sverige jobbade han fram till 2005 på Nordea i olika roller med räntehandel. Anders bytte då till SEB, där han arbetade som market maker och specialist på realränteobligationer. Sedan 2007 har han verkat inom SEB Investment Management med ansvar för de långa räntemandaten. I juli 2015 anslöt Anders till Excalibur fonder.

Marek Ozana

Vice VD Trude Asset Management AB, partner. Ph.D. i teoretisk fysik vid Umeå Universitet. Efter studier i teoretisk fysik började Marek sin karriär inom konsultverksamhet, först med optimering av flygbolagsverksamhet, sedan med kvantitativ analys av finansmarknaderna.

Marek började på SEB 2007 som portföljförvaltare för kvantdrivna räntefonder. 2011 till 2015 förvaltade han en kredithedgefond på SEB. I juli 2015 anslöt sig Marek till Excalibur fonder.


Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen