SPPs nya fond tar hållbarheten till en ny nivåPå bara ett halvår har SPPs fossilfria Plus-fonder attraherat över 4,8 miljarder kronor. Nu följer man upp succén med ytterligare en fond. Genom SPP Sverige Plus har man skapat en fond som tar hållbara och indexnära fonder till en ny nivå.

När SPP lanserade fonderna Global Plus och Tillväxt Plus i våras, var tanken att fylla ett tomrum man upptäckt på marknaden. Till skillnad från många andra hållbara och fossilfria fonder skulle Plus-fonderna nämligen inte kännetecknas av höga avgifter och en snäv inriktning, utan istället utformas mer som en indexfond.

Utmaningen för SPP var därför att skapa fonder som kunde följa index trots att man var tvungna att välja bort många företag som utgjorde en stor del av index. Plus-fonderna exkluderar nämligen alla bolag vars omsättning till mer än fem procent kommer från fossila bränslen, vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Detta samtidigt som fonderna också viktar upp de bolag som rankas högst i SPPs hållbarhetsrating.

För att hålla sig nära sina index, trots de stränga kriterierna, har SPP därför förlitat sig på en optimeringsstrategi. Strategin bygger på att företagen som väljs bort ersätts av bolag som både rankas högt i SPPs hållbarhetsrating och som samtidigt korrelerar väl mot bolagen man valt bort. Ett bolag som inte anses hållbart ersätts helt enkelt av ett liknande bolag med en högre hållbarhetsrating.

 

»Något som är helt nytt för Sverige Plus är att vi här explicit har avdelat en del av portföljen och sökt efter ”gröna” företag som direkt ska bidra till att lösa världens klimatutmaningar«

 

 

Ny fond i familjen

Ett halvår efter lanseringen av de första Plus-fonderna är succén också ett faktum. Global Plus och Tillväxt Plus har tillsammans attraherat 4,8 miljarder kronor och SPP har nyligen lanserat ett tillskott till Plus-familjen: Sverige Plus.

– Något som är helt nytt för Sverige Plus är att vi här explicit har avdelat en del av portföljen och sökt efter ”gröna” företag som direkt ska bidra till att lösa världens klimatutmaningar. Det är företag som egentligen ligger utanför vårt ursprungliga investeringsuniversum, berättar Andreas Poole, förvaltare för Sverige Plus.

Tanken med Sverige Plus är alltså att ta det redan ambitiösa Plus-konceptet ett steg längre. Genom att dessutom inkludera de här ”lösningsföretagen” skapade man en indexnära fond som inte bara undvek bolag som skadar miljön, utan som också aktivt söker  upp och investerar  i de företag som ska hjälpa till att lösa klimatutmaningarna.

För att få fram dessa lösningsföretag har SPP förlitat sig på en grundlig analys där man systematisk gått igenom mer än 1 000 börsnoterade företag i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Analysen har byggt både på input från såväl externa aktörer som miljöorganisationer och egen analys av företagen med hjälp av koncernens eget team med hållbarhetsanalytiker.

 

»Det är viktigt att vi inte bara går på förnybar energi utan går brett och hittar en bred diversifierad lösningsportfölj som påverkar på många sätt«

Se hela fondens hållbarhetsprofil här.

 

Siktar brett

Enligt Andreas Poole har man också medvetet siktat brett när det gäller att välja ut lösningsföretagen. Därför investerar fonden i allt ifrån det danska vindkraftsföretaget Vestas och norska solkraftsföretaget Scatec Solar till värmepumpstillverkaren Nibe och det danska bolaget Brødrene Hartmann, som gör förpackningar av återvunnet material.

– Det är viktigt att vi inte bara går på förnybar energi utan går brett och hittar en bred diversifierad lösningsportfölj som påverkar på många sätt. Det är en del av vår indexnära tankegång att diversifiera oss när det gäller risker, att inte vara för exponerade mot exempelvis vindkraft och att just det ska bli lösningen. Utan det kan lika gärna vara solkraft eller tidvattenkraft, säger Andreas Poole. 

Att den här ambitiösa fonden fokuserar på just Sverige beror enligt Andreas Poole på att svenska företag, över lag, är duktiga på hållbarhet. Man har därför inte varit tvungna att välja bort en lika stor del av index som i de övriga fonderna, vilket gör det enklare att höja hållbarhetskraven och ändå följa index.

– Det kostar inte så mycket i form av ökad risk mot index (”tracking error") eller för den sakens skull förvaltningskostnader om man jämför med en traditionell indexfond. Fondens "tracking error", alltså den förväntad avvikelsen mot dess jämförelseindex SBXCAP, ligger på 0,8% och förvaltningsavgiften är 0,3%, så det är ganska lågt.

Läs mer om Sverige Plus här.

 

Nyhetsbrev

Anmäl dig till SPP Fonders/Storebrands månadsbrev!
Genom vårt månadsbrev får du regelbundet uppdateringar om de finansiella marknaderna och om våra fonder direkt till din mail.

Presenteras av

SPPlogga

SPP Sverige Plus är en fossilfri och indexnära aktiefond som huvudsakligen investerar i bolag noterade i Sverige. Fonden har fokus på bolag med hög hållbarhet och kan även investera upp till 10 procent av fondens medel i nordiska bolag med koncentration på hållbara lösningar

Riskprofil:6 av 7

Insättningsavgift: Ingen

Uttagsavgift: Ingen

Årlig avgift: 0,31%

Förvaltare: Andreas Poole

Startdatum: 2016-09-26

Hållbarhetsprofil SPP Sverige Plus

Basfakta om fonden

Läs mer om SPPs fossilfria fonder och vårt omfattande hållbarhetsarbete på: www.sppfonder.se

Andreas Poole


Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen