Trump eller Clinton? Så påverkas ekonomin

Peter Gummesson ansvarig för ränteförvaltning på Monyx Kapitalförvaltning.

Världens finansmarknader väntar spänt på utfallet i det amerikanska presidentvalet. Monyx Kapitalförvaltnings Peter Gummesson hjälper oss därför att reda ut hur kandidaternas politik egentligen kommer påverka ekonomin, både i USA och världen.

Med mindre än en vecka kvar till det amerikanska presidentvalet är osäkerheten kring utfallet fortfarande stor. I opinionsundersökningarna har avståndet mellan kandidaterna minskat och mycket talar för att det kan bli en spännande valnatt. På de finansiella marknaderna har dock den osäkra valutgången hittills mötts av ett förvånansvärt lugn. Enligt Peter Gummesson, ansvarig för ränteförvaltningen på Monyx Kapitalförvaltning, är den amerikanska börsen alltjämt högt värderad och volatiliteten låg, samtidigt som dollarn har stärkts.

– Börsen tenderar att gå lite svagare när Trump går upp i opinionen, men det är inga stora rörelser. Den amerikanske statistikgurun Nate Silver uppskattar sannolikheten för en Trump-seger till cirka 30 procent. Det är ganska hög sannolikhet men marknaden verkar inte riktigt reagera på det. Det kan också innebära att det blir en större reaktion efter valet om det nu finns en uppdämd oro, säger Peter Gummesson.

Bland de marknader som ändå tycks påverkas av opinionssvängningarna nämner Peter Gummesson Mexiko, som Donald Trump hotat med både höga tullar och med att bygga en mur längs gränsen. Dessa utspel har gjort att framgångar för den republikanska kandidaten orsakat en nedgång i den mexikanska peson. 

Enligt Peter Gummesson är det dock svårt att bedöma hur en Trump-seger skulle påverka ekonomin i stort, eftersom han hittills varit sparsam med konkreta planer. Men det man kan förvänta sig om Trump vinner är bland annat sänkta skatter och att landet styrs i en mer protektionistisk riktning. Bland annat har Trump varnat för höga importtullar även mot Kina.

– Det är ju inte så att USA kan införa den typen av tullar och sedan tro att det inte kommer slå tillbaka. Utan det kommer drabba även amerikanska bolag som exporterar utanför USA.

 

»Sektorer som är negativt påverkade av Clintons politik är hälsovårdssektorn, där hon vill reglera och begränsa priserna på läkemedel och även olje- och energisektorn där hon har tydliga miljöambitioner«

 

Protektionism är inte heller bara en fråga för Trump. Mycket till följd av Bernie Sanders framgångar i primärvalet tycks också Hillary Clinton antagit en allt kyligare inställning till frihandel. Även vid en Clinton-seger verkar alltså frihandel få lägre prioritet än under Obama. Efter Bernie Sanders framgångar i primärvalet tror Peter Gummesson dessutom att Hillary Clinton kommer behöva svänga åt vänster i andra frågor. Clinton har traditionellt sett haft goda relationer med Wall Street men på grund av den vänstervåg som gått genom hennes parti kan det nu ändras.

– Jag läste en artikel för någon dag sedan om vilka branscher i USA som har starkast positiv korrelation till när Trump går bra i opinionen. Den starkaste korrelationen hade banksektorn, så för just bankerna tror man att han kommer vara mer gynnsam. Sektorer som är negativt påverkade av Clintons politik är hälsovårdssektorn, där hon vill reglera och begränsa priserna på läkemedel och även olje- och energisektorn där hon har tydliga miljöambitioner.

På det hela taget tror dock Peter Gummesson att Hillary Clinton medför en stabilitet och pragmatism som marknaderna uppskattar. Det allra bästa för de finansiella marknaderna tror han därför är att Clinton tar hem presidentvalet men att republikanerna får majoritet i kongressen och kan balansera ut de mer vänsterorienterade initiativen.

Skulle istället Trump ta hem valet tror Peter Gummesson att marknadernas reflexmässiga reaktion skulle vara negativ. Precis som vid Brexit-omröstningen kan dock den reaktionen korrigeras ganska snabbt. Hans råd är därför att inte stirra sig blind på valutgången utan snarare höja blicken och försöka basera sin investeringar på större trender i samhället.

– Börserna kan ju falla oavsett vem som vinner och historiskt sett har inte den här typen av val haft så mycket betydelse för finansmarknaden. Den amerikanska presidenten har ju relativt liten makt i inrikespolitiken på grund av den maktdelningsprincip som finns i landet.

Presenteras av

Om Monyx:

För en värdefullare vardag och framtid

 • Monyx Financial Group AB är ett svenskt värdepappersbolag i Stockholm och med verksamhet även i Umeå och Sveg. Vi är sammanlagt 80 medarbetare. 
 • Monyx är ett helägt dotterbolag till det danska bolaget NewCap Holding A/S, som är noterat på NASDAQ OMX Köpenhamn.

   

 • Vi erbjuder våra kunder förvaltning av fonder, pensioner och fondförsäkringar samt prisvärda försäkringspaket.
 • Vi förvaltar ca 30 miljarder kronor i våra fonder.

Läs mer om oss på monyx.se

Om Peter Gummesson

 

 • Ansvarig för ränteförvaltningen på Monyx kapitalförvaltning
 • Förvaltar fonden Monyx Aktiv Ränta tillsammans med Stefan Pari
 • Har arbetat i finansbranschen som analytiker och förvaltare sedan 1997.
 • Började som ränteanalytiker på Nordbanken Trading. Därefter var han ansvarig för ränteförvaltningen på Öhman Kapitalförvaltning. Senast arbetade Peter med fondutvärdering och investeringsstrategier på Skandia.
 • Peter har en Ekonomie Magisterexamen från Uppsala universitet med inriktning mot nationalekonomi

Riskinformation: Denna presentation är endast marknadsföring och allmän information. Det är ingen finansiell rådgivning. Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. För mer information se faktablad, prospekt och årsrapport på monyx.se.

Redaktionen