”Det är rätt läge att göra en gruvinvestering nu”Sotkamo Silver är ett litet gruvbolag som tänker öppna en silvergruva i Sotkamo i östra Finland. Bolaget bildades i sin nuvarande form 2010 och vill exploatera mineraltillgångar i Norden. ”Det är rätt läge att göra en gruvinvestering nu”, Timo Lindborg, VD för Sotkamo Silver.

Gruvan i Kainu, Sotkamo i östra Finland upptäcktes 1980. Men utveckling av gruvprojekt är en lång process.

”Någon gruvbrytning har inte skett sedan fyndigheten hittades på grund av låga silverpriser i slutet av 1980-talet och i början på 1990-talet. Nu har silvret gått upp och vi är redo att börja bryta i slutet av nästa år”, säger Timo Lindborg.

För att utvinna mineraler krävs många olika tillstånd och geologiska och tekniska utredningar. Bolaget har alla nödvändigaste tillstånd så som miljötillstånd, gruvtillstånd etc och och köpt en anrikningsverk. Dessutom har de investerat i infrastruktur samt i kraftledningar och uppskattning av mineraltillghångar och malmreserver. Genombarhetsstudien (feasibility study) har gjorts och den vissar en god lönsamhet även med dagens metal och silverpriser. I mars 2016 släpptes den senaste uppdateringen, som visade en förväntad livslängd för gruvan på minst sex år. En anrikningsverk har köpts in från Sverige som ska byggas upp under vintern. Redan nu finns infrastruktur och tunnel på plats.

”Vi ser att både oljan och järnet stigit från de lägsta nivåerna vid årsskiftet. Nu är det dags för ädel- och basmetallpriserna att öka igen”, säger Timo Lindborg.

När gruvdriften är igång kommer man att producera ett koncentrat av silver – 1,5 miljoner uns silver i koncentrat per år – och av guld – 5000-6000 uns per år. Detta säljs sedan till smältverk.

”Den teknik som vi använder är en väl beprövad flotationsteknologi, vilket minimerar de tekniska riskerna”, säger Timo Lindborg.

Bolaget har potential att ta tillvara även andra mineralfyndigheter i Norden, basmetallfyndigheter i Mo-i-Rana, Norge.

”Det är en lång process från fyndighet till att man tar en gruva i bruk, minst tio år. Vi har redan investerat 27 miljoner euro och är redo att gå till drift. Det är inte många gruvbolag som är det läge vi är i Norden nu”, säger Timo Lindborg.

Borrningar och utvecklingsarbeten vid Silvergruvan bekräftar såväl silver-, guld-, zink- och blyhalter samt malmens sannolika kontinuitet och dess lämplighet för traditionella brytnings och anriktningsmetoder. Genomförda tester samt Sotkamo Silvers egen databas av analyser och borrhålsdata motsvarar de krav som stipuleras för en tillförlitlig beräkning mineraltillgångar enligt JORC-koden.

”Vår ambition är att bygga upp gruvan under 2017 för att låta gruvan gå i drift i slutet av 2017. Därför genomför vi nu en nyemission för att få in 20 euro som en del av det totala investeringsbehovet av 35 miljoner euro”, säger Timo Lindborg.

Presenteras av

 

Teckningsperiod: 15 juni 2016 - 29 juni 2016

Lista: NGM Equity

Emissionsbelopp: 186 Mkr

Teckningskurs: 9 kr per unit / 2,25 kr per aktie

Avstämningsdag: 9 juni 2016

Värdering: 46,5 Mkr pre-money.

 

Timo Lindborg, vd för Sotkamo Silver.

Timo Lindborg, vd för Sotkamo Silver.

Gruvan i Sotkamo, Finland.

Redaktionen