Så här enkelt kan du investera i fastigheter – med säkerställda lån och fast avkastningCrowdlending har kommit till Sverige för att stanna – och nu öppnas fastighetsmarknaden upp även för mindre investerare.
”SBP Nordic erbjuder en transparent investeringsform/sparform utan några avgifter för dig som långivare, som är oberoende börsens svängningar.”

 

 

Att investera i fastigheter har tidigare varit mer förbehållet väldigt förmögna personer eller kapitalstarka företag. Visserligen har man kunnat gå via börsen som aktieägare i fastighets- och byggbolag, men då har man också varit mer utsatt för riskerna med marknadens fluktuationer och svängande konjunkturer.

Nu finns det alternativ som öppnats upp på grund av digitaliseringen. 

Genom fenomenet crowdlending – kreditförmedling – kan privatpersoner och företag låna ut mindre belopp till enskilda fastighetsprojekt. 

Där kan fastighetsutvecklare söka finansiering direkt från flera långivare som komplement till att ansöka om lån via banken. Det leder till att marknaden öppnas upp för nya investeringsmöjligheter, på samma gång som fler byggprojekt får möjlighet att färdigställas.

– SBP Nordic erbjuder en plattform där vi på ena sidan har fastighetsutvecklare som är låntagare och på den andra sidan har vi långivare, som kan vara privatpersoner och företag som vill göra en investering genom att låna ut till fastighetsutvecklarna. 

I utbyte får de en förutbestämd ränta, förklarar Edvin Jalovicic som är marknadschef på SBP Nordic.

Betydligt bättre ränta
Räntan är betydligt bättre än vad många andra finansiella aktörer kan erbjuda. SBP Nordic erbjuder låntagarna normalt 8 till 13 procents ränta, beroende på projekt. 

Sedan starten har SBPNordic.com redan hjälpt till att hitta finansiärer till fem fastighetsprojekt runt om i landet. Varje vecka kommer intresse för ett tiotal byggprojekt, men på SBP Nordic är man väldigt selektiv med vilka projekt man vill låta sina medlemmar ta del av. Alla företag som marknadsförs via plattformen har genomgått SBP Nordics kreditbedömningsprocess.

– Alla projekt granskas av oss och externa tredjepartsgranskare som går igenom  projekten utifrån ett byggtekniskt perspektiv. Våra transaktionsansvariga går igenom de låntagande bolagen, deras historik, kalkyler, gör en KYC (know your customer) och tittar på alla detaljer i projekten så att de är rimliga och realistiska. Utöver detta görs en traditionell kreditprövning som för vilket lån som helst. Vi finansierar endast projekt som passerar alla steg i vår process och som dessutom anses vara sunda rent generellt. Ett projekt för oss är avslutat först när våra medlemmar erhållit sitt kapital och utlovad ränta tillbaka på sitt konto, säger Oscar Perers som jobbar som transaktionsansvarig på SBP Nordic.

Utöver det finns ytterligare ett skydd. Låntagarna får alltid lämna pantbrev i fast egendom eller annan säkerhet såsom aktiepant i projektägande bolag, moderbolagsborgen eller personlig borgen.

– Alla investeringar hos oss är säkerställda i fast och lös egendom för att det alltid skall finnas tillgångar med värden som backar upp det utlånade beloppet. Vi samarbetar också med en av de största finansiella agenterna som förvarar panterna separat under hela investeringens löptid för långivarnas säkerhet, förklarar Oscar Perers.

Nu kan fler investera i fastigheter
Crowdfunding förutspås stå för en stor del av marknaden när det kommer till kapitalanskaffning, och även för en stor del när det kommer till investeringar och sparande tack vare den ökade tillgängligheten. Sverige ligger dock idag långt bakom resten av Europa och USA.

– Inom finansbranschen sänker vi nu tröskeln för tidigare svåråtkomliga investeringsalternativ och samtidigt bidrar vi till att fler byggprojekt har chansen att färdigställas, säger Edvin Jalovicic, och fortsätter:

– Det blir ett alternativ till börsen och fonder. Det är ett fasträntealternativ som nästan vilken investerare som helst kan ha i sin investeringsportfölj. Man skall se det som ett komplement till en alltmer orolig börs men man bör alltid vara väl påläst innan man investerar i något. Därför satsar vi hårt på ett utbildande och förklarande material samt våra alltid fullbokade utbildningskvällar som nu även börjat livestreamas.

Presenteras av 

SBP Nordiska startade sin verksamhet 2018 och driver plattformen SBP Nordic.
Företaget har i dag sju anställda, och har sitt huvudkontor i Göteborg.
Läs mer på: www.sbpnordic.com.

Redaktionen