Så ska transport på landsväg bli mer klimatsmart och lönsamAtt våra vägar belastas med allt fler fordon och tunga transporter påverkar miljön negativt. Under sträckan Malmö-Luleå släpper en lastbil exempelvis i snitt ut 1,9 ton koldioxid – vilket är ett tydligt bevis på att behovet av smarta och hållbara transportlösningar ökar.
För att underlätta transporten, effektivisera kostnaderna kring leveranser och samtidigt värna om miljön har vi skapat en mobil vagnlösning som utmanar de elvägar som spås bli framtidens lösning för miljövänliga lastbilstransporter, säger Jan Eriksson, grundare av Flexiwaggon.

Lastbilar, personbilar och bussar är viktiga för vårt samhälle och dess infrastruktur, men kommer dock med utsläpp som skadar miljön. Elvägen spås bli en viktig faktor för att för att minska utsläppen inom transportsektorn – men den kommer med en rad utmaningar; exempelvis höga investeringskostnader och ett stort behov av strömtillförsel jämfört med järnvägen.

Det svenska företaget Flexiwaggon presenterar därför ett hållbart alternativ i form av en mobil vagnlösning för järnvägen, ett så kallat ”Mobile Truckstop”.

– Lösningen som beräknas stå klar i höst ska inte bara gynna vårt klimat utan dessutom göra landsvägstransporter mer lönsamma för åkarna som kommer att kunna åka för mellan 50-60 kronor per mil. Lastbilen kan färdas mil efter mil – även när chauffören sover och lastbilen står still, säger Jan Eriksson, företagets grundare.

Läs mer om Flexiwaggon

Gör transporter mer flexibla
Flexiwaggons mobila vagnlösning kan rymma minst 22 lastbilar, och upp till 120, på en och samma resa och dess smarta design gör det möjligt att köra på och av utan behov av terminaler, något som förenklar transporterna och gör dem mer flexibla. Jan Eriksson menar att det är en unik, grön logistiklösning, helt i linje med framtidens miljötänk som gör transporten av fordon snabbare och billigare, samtidigt som framkomligheten kan garanteras trots eventuella elavbrott i strömförsörjningen på järnvägen.

– Flexiwaggon kan till skillnad från elvägen fungera helt utan extern strömtillförsel. Det innebär att vagnens alla funktioner kan upprätthållas även vid exempelvis strömavbrott då Flexiwaggon genererar egen el till ett batteripack på 72 Kw.

Läs mer om tekniken här

Stort behov i världen
Det är inte bara i Sverige behovet av en hållbar järnvägslösning för transittrafik är stort – flera länder i Europa söker aktivt efter ett alternativ likt Flexiwaggons och i USA har man redan identifierat företagets mobila vagnlösning som ett alternativ för utformningen av ett visnings- och demonstrationsprojekt i staten Washington.

– Flexiwaggons vagn beräknas vara klar i slutet av november 2019.Vi siktar på att sälja 720 vagnar under 2022 och vi har etablerat kontakter med flera potentiella kunder som vi har goda förhoppningar om att kunna sluta avtal med.

18 augusti inleder Flexiwaggon en nyemission om 8,424 MSEK som ska hjälpa bolaget att vidare marknadsföra och sälja Flexiwaggon i första hand i Europa under de närmaste arton månaderna.

Presenteras av 

Om Flexiwaggon
Flexiwaggon ger åkeriföretag och organisationer med egen transportkapacitet möjlighet att kostnads- och miljöeffektivisera sin verksamhet genom att kombinera järnväg och väg i transportlösningen. Att erhålla möjlighet att frakta gods på järnväg i så stor utsträckning som möjligt, ger både företagsekonomiska och miljömässiga vinster.

 

Redaktionen