Nya orosmoln på Sveriges bostadsmarknadGoldman Sachs varnar i en ny rapport för en bostadsbubbla i både Sverige och Nya Zeeland.

Enligt Goldman Sachs är Sverige och Nya Zeeland de länderna bland de så kallade G-10 ekonomierna, alltså de 10 länder med de mest handlade valutorna, som löper störst risk för en krasch, rapporterar bland andra Bloomberg News.

I rapporten så har investmentbanken jämfört länderna utifrån hur bostadspriserna förhåller sig till bostadshyrorna samt förhållandet mellan huspriserna och hushållens inkomster. Utifrån den här modellen slår man fast att bostadsmarknaden är som mest övervärderad i Nya Zeeland, följt av Kanada, Sverige, Australien och Norge.

Goldman Sachs har även räknat på sannolikheten för att de olika bostadsmarknaderna ser en prisnedgång på över fem procent under de närmsta åren. I rapporten bedömer man att risken för detta är högst i Nya Zeeland och Sverige som hamnar på 40 respektive 35 procent risk. 

Bankens rapport kommer bara en dag efter nyheten om att Valueguards prisindex för bostadsrätter, för första gången på mycket länge, sjunkit i alla storstäder i april. Dock visade Valuegards sammanfattade bostadsindex på en ökning eftersom villapriserna ökade med 1,3 procent under månaden.

Redaktionen