Så effektiviserar Mantec Sveriges företag

Göran R. Svensson, Vd Mantec Management och styrelseordförande i Mantec International. Foto: Tilo Stengel.

Konsultbolaget Mantec hjälper företag världen över att effektivisera sina verksamheter.
– Vår långa erfarenhet och höga kompetensnivå gör att kunderna ofta kommer tillbaka, säger vd Göran R. Svensson.

Genom att effektivisera inom olika områden hjälper Mantec företag att minska sina kostnader och öka intäkterna. Bolaget har varit verksamt i 20 år och har genomfört cirka 500 projekt.

– Vi är verksamma i olika delar av världen, dock mest i Norden och våra kunder är allt från medelstora till stora företag. Vi har bland annat genomfört projekt tillsammans med Autoliv, Husqvarna, Skanska, Stena, Trelleborg och Kinnarps, för att nämna några exempel. Just nu har vi många uppdrag från företag inom byggindustrin och automotive-branschen, säger Göran R. Svensson, vd på Mantec Management och styrelseordförande i Mantec International.

Första fasen i ett projekt är oftast en förstudie på cirka tre kalenderveckor då konsulter från Mantec besöker företaget för att undersöka vad som kan förbättras, berättar Göran R. Svensson och fortsätter:

– Vi tittar till exempel på hur mycket ickevärdeskapande tid som finns, hur man kan förbättra och förenkla processerna, förkorta ledtider, reducera verksamhetskostnader och därigenom förbättra lönsamheten. Vi beräknar hur mycket kunden kan spara genom att implementera förbättringarna och vad det kostar att genomföra dem.

Läs mer om Mantecs konsulttjänster.

 

Steg två i processen är att få förbättringarna genomförda, det tar oftast sex till nio månader och under den perioden är Mantecs konsulter på plats ute i verksamheten.

– Vissa kunder vill att vi fokuserar på alla delar av verksamheten, från administration till logistik och produktion, medan andra vill att vi ska hjälpa dem med ett specifikt område, säger Göran R. Svensson och fortsätter:

– I och med att vi har så lång erfarenhet, ser vi vad som behöver göras och vi har utvecklat metoder för att få det gjort. Vi följer även upp förändringarna efter uppdragets slut för att se till att förbättringarna blir bestående. De allra flesta av våra kunder blir väldigt nöjda och ber oss att fortsätta i en annan del av företaget. I flera företag har vi genomfört sammanlagt ett tiotal projekt. Vi har fått mer än 300 referensbrev från våra uppdragsgivare. 

Effektivisering är Mantecs huvudområde men företaget arbetar även med att öka kunders försäljning och att hyra ut chefer vid behov.

– Vi tar enbart in konsulter som har tidigare erfarenhet av att arbeta på chefsnivå. Det innebär dock inte att de måste ha varit vd eller högsta chef. Våra cirka 150 konsulter har alla varit verksamma inom näringslivet ett antal år och har erfarenhet av förändringsarbete, vilket är viktigt eftersom det inte alltid är lätt att genomföra förändringar, avslutar Göran R. Svensson.

Presenteras av


Mantec är ett konsultföretag som hjälper sina kunder att öka deras effektivitet, reducera verksamhetskostnader, förkorta ledtider, förbättra leveransprecision, öka sin försäljning med mera.

Mantec ger inte bara råd – vi implementerar. Vi hjälper kunden att få förbättringarna genomförda. Ett genomsnittligt projekt som berör en verksamhet om cirka 200 anställda, uppnår minskade kostnader om cirka 20 MSEK, det är i genomsnitt två till fem gånger högre än kostnaden att anlita Mantec för att genomföra projektet.

Läs mer på www.mantec.se

Redaktionen