Artificiell intelligens kan ge stora investeringsfördelarArtificiell intelligens kan ge stora investeringsfördelar

Intelligenta algoritmer har visat sig innebära fördelar som reducerade risker och förbättrade  investeringsinsikter genom sin överlägsna förmåga att processera och analysera stora mängder information. Datamönster och kluster som vanligtvis skulle gå obemärkt förbi kan tack vare artificiell intelligens upptäckas och risken för partiska beslut elimineras. Detta möjliggör fler, mer kvalitativa och kostnadseffektiva investeringar på olika marknader och i slutändan högre avkastningspotential. 

Digitaliseringens framfart och ny teknologi har skapat helt nya möjligheter på investeringsmarknaden. Med artificiell intelligens och intelligenta algoritmer finns potential att göra säkrare och mer lukrativa investeringar på olika marknader. 

– Dessa algoritmer är helt överlägsna människan när det kommer till att fånga in och analysera data. Ostrukturerad data kan förvandlas till en stor mängd högkvalitativa investeringsinsikter, särskilt när det appliceras inom Big Data. Det innebär också att när marknader går ner så är algoritmerna stabila och gör inte samma misstag som människor vilket gör att förlusterna blir mindre och avkastningen mer stabil över tid, säger Daniel Seiler, PhD och chef på Vescore. 

Fördelar vid svårvärderade tillgångar
Vontobel Asset Managements kvantitativa investerings-boutique Vescore har sedan 1998 varit pionjärer inom aktiva investeringar i riskpremier på kapitalmarknaderna. Nära kopplingar till akademin driver innovationskraften i deras investeringsstrategier och gör det möjligt för Vescore att dra nytta av de teknologiska framstegen. AI visar särskilda fördelar gällande finansiella tillgångar som generellt anses som svåra att värdera, som exempelvis guld. Guld har inte några pengaflödesströmningar som kan användas till att fastställa ett rättvist värde och samtidigt så tenderar värdet att drivas av investerarnas egna intresse vilket är svårt att fånga upp. Med intelligenta algoritmer går detta att komma runt, förklarar Daniel Seiler. 

– Algoritmerna kan samla in, sammanfatta och kvantifiera ostrukturerad data baserat på investerarnas  intresse. Baserat på hur mycket intresse som finns för tillfället så skapas investeringsincitament. Om intresset för guld är högt så förväntar algoritmen en större instabilitet och avstår därför fler investeringar eller reducerar nuvarande fördelningar. 

Finns risker
Trots de många fördelarna med artificiell intelligens finns fortfarande risker med teknologin man bör vara medveten om. Den största nackdelen är bristen på insyn då många algoritmer är baserade på förhållandevis obskyra beslutsgrundande mekanismer som inte ens utvecklarna själva har full insikt i.  

– Särskilt algoritmer med djup maskinlärning består av en enorm mängd matematiska funktioner som interagerar på sätt som ofta är helt omöjliga att förstå. Det gör att investerare ibland kan känna en osäkerhet och brist på insyn när de vill veta varför en algoritm fattat ett specifikt investeringsbeslut. 

"Full transparens måste etableras"
För att artificiell intelligens ska kunna bli ett vedertaget och framgångsrikt verktyg på investeringsmarknaden är ansvarsfrågan och insynen kritisk, menar Daniel Seiler. 

– Om en AI-baserad investeringsstrategi ska kunna bli erkänd som ett investeringsalternativ så måste full transparens etableras kring hur investeringsbesluten tas och vad de är baserade på. Det innebär att i kontexten av en investeringsfond så bör AI-teknologin kunna bygga kommunikationsmöjligheter som kan visa viktig och detaljerad information kring fondens investeringar när helst investeraren vill se detta. På så sätt kan AI inge nödvändigt förtroende och åstadkomma helt nya nivåer av investeringstransparens i realtid genom ett enda klick. 

Läs mer om Vontobel här 

This document is for information purposes only and nothing contained in this document should constitute a solicitation, or offer, or recommendation, to buy or sell any investment instruments, to effect any transactions, or to conclude any legal act of any kind whatsoever.

Vontobel_RGB_graphite_90px@3x

Vontobel Asset Management är en global och aktiv kapitalförvaltare med flera specialinriktade "boutiquer" och investerings-team i Zürich, New York, Milano och London.

Med hjälp av våra enastående investeringstalanger och en stark prestationskultur drivs alla våra boutiquer mot målet att leverera ett marknadsledande  erbjudande inom sina respektive tillgångsklasser.

Läs mer på: www.vontobel.com

Redaktionen