mtx-header

Därför satsar succéfonderna på Kina och IT

 

Genom att hitta ledande bolag med hög och växande lönsamhet har Vontobel Asset Managements mtx-team skapat tre fantastiskt framgångsrika tillväxtmarknadsfonder. Vi frågade två av förvaltarna om hur de hittar sina vinnaraktier och hur de ser på utvecklingen under 2017.

mtx är en del av Vontobel Asset Managements tematiska investeringsenhet, vars strategier riktar in sig på aktier i marknadsledande bolag med hög och växande lönsamhet. mtx-teamet förvaltar idag tre tillväxtmarknadsfonder (mtx China Leaders, mtx Sustainable Asian Leaders (ex-Japan) och mtx Sustainable Emerging Markets Leaders) som alla är marknadsledande inom sina segment och har en femstjärnig ranking hos Morningstar. Vi frågade Roger Merz, Head of mtx Portfolio Management, om hemligheten bakom framgångarna.

– Jag tror att hemligheten bakom våra framgångar ligger i sättet som vi ser på tillväxtmarknader. Den största delen av vår tid går åt till att titta på bolag och att försöka hitta marknadsledande företag. Detta kräver intensiv analys och ett disciplinerat ”bottom-up”-arbetssätt. Vissa investerare är mer fokuserade på politiska och makroekonomiska aspekter av ett land men vi föredrar att ignorera bruset från marknaden och koncentrera oss på fundamental analys.

– Oavsett om ett bolag har sin hemvist i Thailand eller Indonesien så finns det några nyckelfrågor som vi måste besvara: Är detta en affärsmodell som kommer fortsätta vara ledande under de närmsta åren och därigenom kommer låta företaget att plocka markandsandelar, öka sitt produktutbud och återinvestera sitt kapital? Vi försöker också förstå vilka typer av kunder företaget har och varför de köper företagets produkter. Det handlar helt enkelt om att förstå de ledande företagen och försöka säkerställa att de, när de växer, kan återinvestera sitt kassaflöde på ett smart sätt. 

Läs mer om mtx investeringsstrategi.

Ni fokuserar på marknadsledande företag och letar efter kvalitet. Samtidigt skulle nog de flesta säga att de letar efter just ledande företag. På vilket sätt särskiljer ni er från era konkurrenter?

– Jag tror att vi i huvudsak skiljer oss från andra förvaltare på tre sätt. För det första använder vi hårda kriterier för vad som utgör en ledare inom en tillväxtmarknad. Vi investerar bara i bolag som hamnar i den översta fjärdedelen sett till kapitalavkastning och marknadspositionering. 

– Vi använder också värdering som ett viktigt kriterium. Det innebär att vi försöker köpa till rimliga priser och inte överbetala för bolagen vi investerar i. Därför försöker vi utnyttja tillfällen då marknaden av någon anledning inte gillar ett bolag på kort sikt men där vi på lång sikt ser att de har en ledande affärsmodell.

– Utöver att titta på kapitalavkastning, marknadspositionering och värdering använder vi dessutom hållbarhet som ett kriterium för att särskilja ledarna från eftersläntrarna. Hållbarhet är ett område där vi sätter minimikrav som vi vill att bolagen ska uppfylla när det gäller standarder för miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Vi använder också den här bedömningen som ett verktyg för riskhantering och för att bedöma hur troligt det är att bolagets framtida marknadsposition eller kapitalavkastning riskeras av bristande hållbarhetsarbete.

– I slutändan är vårt mål att leverera en konsekvent och förutsägbar överavkastning och vi kan bara göra det om vi kan aktierna vi äger utan och innan.

Läs mer om mtx fonder här.

Tillväxt och Trump avgörande faktorer
Samtidigt som den fundamentala analysen av bolagen utgör kärnan i förvaltningsstrategin går det inte heller att ignorera politiska och makroekonomiska trender. Vi frågade därför Thomas Schaffner, förvaltare för fonderna mtx China Leaders och mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan), om vilka teman som är mest avgörande på tillväxtmarknaderna i år.

– Vi tror att det finns två viktiga teman. Det ena temat är återhämtningen hos tillväxtmarknadernas underliggande ekonomier, vilket utgör en attraktiv möjlighet för investerare. Å andra sidan är marknaden alltjämt oroad över negativ handelspolitik från USAsom är en stor riskfaktor.

– Vi tror att den fundamentala situationen på tillväxtmarknaderna håller på att förbättras. Detta glöms bort av vissa investerare på grund av osäkerheten kring Trumps nya handelsbarriärer. Men faktum är att makrosituationen i de underliggande ekonomierna blir allt bättre och vi ser att ekonomier som Brasilien och Ryssland nu återhämtar sig.  Även i Kina ser framtidsutsikterna stabila ut och rädslan för en stor devalvering av valutan har försvunnit. Detta sker samtidigt som BNP-tillväxten stabiliserat sig och landets nominella BNP förbättrats när producentprisindexet (PPI) har hamnat på plus. Allt detta borde leda till ökade intäkter vilket – kombinerat med mer begränsade anläggningskostnader – borde bidra till en högre kapitalavkastning för företagen. Sammantaget så tror vi att allt detta kommer resultera i en omvärdering av aktiemarknaden.

Fondernas största övervikt är i Kina, särskilt i IT-sektorn. Vad är det som gör Kina och den här sektorn så attraktiva?

– Vår övervikt i Kina och IT-sektorn beror helt och hållet på vår ”bottom-up”-analys och vår allokering i länder och sektorer är ett resultat av våra aktieval. Vår övervikt i Kina beror även delvis på vår exponering mot kinesiska A-aktier som är listade på Shanghai-börsen men som inte är en del av index som MSCI Emerging Markets eller MSCI Asia. Vårt kinesiska investeringsuniversum blir därmed något större än indexets. Ytterligare en anledning är att den kinesiska marknaden är relativt bred, vilket gör det enklare att hitta fler ledande bolag.

Hur kommer Trumps ekonomiska politik påverka tillväxtmarknaderna i allmänhet och Kina i synnerhet? Funderar du på att flytta en del av allokering från Kina till andra tillväxtmarknader?

– Vi tror att protektionistisk politik från Trump är en tydlig risk som vi måste bevaka noggrant. Men Trump vill skapa tillväxt och jobb i USA. Om han startar ett handelskrig med sina största handelspartners så kommer det vara negativt både för USAs ekonomi och arbetsmarknaden.

– I våra portföljer är vi dessutom, till stor del, positionerade mot ledande inhemska och globala företag som inte skulle bli direkt drabbade av negativ handelspolitik. Några bra exempel är Largan Precision och Taiwan Semiconductor, dessa företag är ”ledande” eftersom de har en överlägsen teknologi och immaterialrättsliga tillgångar jämfört med sina konkurrenter och, om de skulle behöva det, så skulle de kunna flytta produktion till USA.

– Sedan tar vi alltid hänsyn till ”makro-händelser” ur ett riskbedömnings-hänseende. Till exempel gick vi igenom vår portfölj inför USA-valet och gjorde en bedömning av vilka innehav som skulle kunna påverkas negativt av valutgången. Ett direkt resultat av detta var att vi minskade vår exponering mot vissa indiska IT-serviceföretag.

Kan du nämna några andra sådana trender som er portfölj tjänat på?

– Det finns två områden som jag skulle vilja lyfta fram, ett av dem är på hårdvaru-sidan. Där gillar jag bolaget Largan som tillverkar kameralinser för Apple. Largan har en väldigt hög marknadsandel inom Apple, överlägsen forskning och utveckling samt effektiva produktionsprocesser; Apple är på många sätt beroende av dem. På grund av detta har Largan en stark marknadsposition, kan hålla väldigt höga marginaler och en väldigt stark kapitalavkastning.

– Det andra området som jag skulle vilja lyfta är det jag kallar "konsument-fokuserad internet", vilket handlar om applikationer och innehåll för smartphones. Ett bra exempel på detta är Tencent som har utvecklat en taxi-app som låter dig boka en taxi genom ett knapptryck men som dessutom hanterar själva betalningen. Så Tencent tjänar alltså pengar både genom arvodet från taxin och genom att behandla betalningen. Eftersom de vet var du är så kan de dessutom skicka riktad reklam och tjäna pengar även där. Detta är ett område där Kina kommit mycket längre än vad vi har i väst och den nya tekniken implementeras mycket snabbare där.

Vill du veta mer om mtx strategier och fonder? Besök deras hemsida här

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På Vontobel.com hittar du faktablad och informationsbroschyr.

Vontobel_RGB_graphite_90px@3x

Vontobel Asset Management är en global och aktiv kapitalförvaltare med flera specialinriktade "boutiquer" och investerings-team i Zürich, New York, Milano och London.

Med hjälp av våra enastående investeringstalanger och en stark prestationskultur drivs alla våra boutiquer mot målet att leverera ett marknadsledande  erbjudande inom sina respektive tillgångsklasser. 

Läs mer på: www.vontobel.com

merz

Roger Merz,
Head of mtx Portfolio Management

Roger Merz har arbetat på Vontobel Asset Management sedan 2010 och är idag Head of mtx Portfolio Management. Innan han började på Vontobel arbetade han från 2006 till 2010 för Goldman Sachs som portfolio manager. Han började sin bana inom finansindustrin 1998 och har arbetat som portfolio manager och equity research analyst, både på köp- och säljsidan, på Morgan Stanley och Credit Suisse. 

Roger tog sin Master of Science i Business Administration and Finance vid University of Zurich.

Thomas Schaffner, Portfolio Manager

Thomas Schaffner började på Vontobel Asset Management 2009. Han är portfolio manager inom mtx Portfolio Management och är huvudförvaltare för mtx China Leaders fund,  mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) fund medförvaltare av mtx Sustainable Emerging Markets Leaders fund. Innan gan började på Vontobel var han aktie analytiker på Lombard Odier i Hong Kong med fokus på regionala bolag i Asien (ex Japan) companies samt  bidrog till investeringsstrategin. 

Thomas har en  MBA med en specialinriktning på kinesiska affärer från Hong Kong University of Science & Technology och en Bachelor of Science (BSc) i  redovisning och finans från University of Applied Sciences i Basel.