Vilka områden är det värt att investera i?Att veta var man bör investera sina pengar är inte alltid enkelt, speciellt inte om man precis börjat lära sig om dessa möjligheter. Ett sätt att arbeta fram var det kan vara värt att investera pengar är genom att tänka på framtiden för olika branscher eller områden i världen.

Råvaruhandel
Råvaruhandel är något som har funnits sedan länge tillbaka. Detta har dock sett ökat intresset för på senare år och somliga har spekulerat att investerare söker sig till med grundläggande värden istället för bara dagens aktiekurser. Intresset betyder även ökad efterfrågan och bättre möjligheter till dessa typer av investeringar idag. Man brukar normalt sett tala om fem övergripande kategorier som var och en har flera undergrupper av råvaror. De stora kategorierna är: energi, metaller, boskap, spannmål och mat. Men det finns även råvaror som ligger utanför dessa som det handlas mycket med i världen.

Medicinska områden
Hälsovårdssektorn är kanske inte det första man tänker på när det kommer till investeringar. Men faktum är att historiskt sett har den levererat högre avkastning än aktiemarknaden. Den ökade levnadsstandarden betyder att fler lever längre och med högre ålder kommer även ett ökat behov av medicin och annan hjälp från hälsovården. Detta kan inkludera allt från stora läkemedelsföretag som Johnson & Johnson till företag på utkanten som säljer behövliga ting som kompenserar för brister i människokroppen, som exempelvis ​Mister Spex ​som säljer glasögon och linser.

AI och robotteknik
Automatisering är otroligt stor idag och mängder med pengar satsas i projekt som ämnar automatisera viktiga arbetsuppgifter. Detta tillsammans med utveckling av artificiell intelligens är områden som debatterats mycket kring när man talar om framtiden. I allmänhet läggs det stor fokus just på teknikbolag när man talar om framtiden. De dyker regelbundet upp i toppen av tillväxtmarknaden och är väldigt vanliga investeringssatsningar.

Redaktionen