PiezoMotor säljer mikromotorer över hela världen

PiezoMotors produktserie - Piezo LEGS.

PiezoMotor i Uppsala AB utvecklar mikromotorer till kunder inom medicinteknik, rymd- och försvarsindustri, halvledarindustri och optik. Motorerna är små, mycket starka och ytterst precisa. Nu genomför företaget en listningsemission inför notering på Nasdaq First North i början av juni.

–Marknaden för mikromotorer är minst 15 miljarder per år. I dag är huvuddelen  äldre elektromagnetisk-teknologi (traditionella elmotorer). Kunderna som vi arbetar med förväntas ge en årlig försäljning på 100 – 200 MSEK per år, och det är bara början. Piezomotorer kommer inom några år stå för en betydligt större del av den totala marknaden och vi har idag knappt några konkurrenter, säger Johan Westermark, VD på PiezoMotor. 

Bakgrunden är materialvetenskaplig forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Tekniken möjliggör bland annat miniatyrisering och rörelseprecision ned till nanometernivå och tillgodoser krav på prestanda som traditionell elektromagnetisk motor- och positioneringsteknologi inte klarar men som efterfrågas i allt högre grad.

–Vi har redan flera hundra kunder, men befinner oss bara i början av vår resa. Teknologin är kommersiellt bevisad och flera kundapplikationer är i leveransfas. Våra motorer utgör nyckelkomponenter för våra kunders produkter och när dessa utvecklats klart tar det fart. En del applikationer är så stora att de snabbt kan komma att dubblera vår omsättning. Och vi står redo med en fullskalig produktionsanläggning, säger Johan Westermark.

Keram plus spänning

Motorerna baseras på en piezoelektrisk rörelse och bygger på ett material som kan ändra form. Till skillnad från traditionella elmotorer med magneter och lindningar består dessa motorer av en keram med färre delar. Genom att spänning läggs på keramen förändras materialet och rörelse skapas. Genom att designa smarta komponenter i materialet kan man bygga små, mycket starka och extremt precisa motorer. Dessa kan ingå i till exempel operationsrobotar inom sjukvården, i utrustning för elektroniktillverkning - halvledarindustrin - i försvarstekniska sammanhang och satelliter.

–Vi hjälper våra kunder att ligga i framkant på sin produktutveckling och sina kommande produkter.

Bland fördelarna med PiezoMotors motorer är att de är unikt små för kraften de ger, att de fungerar i vakuum, vilket inte vanliga elektriska motorer gör, och att de kan göras icke-magnetiska. Dessutom bygger de på färre komponenter och tillför enkelhet i konstruktioner.

Behovet av miniatyrisering och högre precision blir allt större inom allt fler områden. PiezoMotor har patenterad teknologi och kunder över hela världen, främst i Europa, USA och Asien.  

–Vi hade en bra tillväxt under förra året. Vår grundförsäljning växte med mer än 40 procent 2015. Och 2016 har börjat bra. Nettoomsättningen steg med 28 procent under första kvartalet och orderingången efter kvartalets utgång pekar på att försäljningen ökar i det andra kvartalet, säger Johan Westermark.

Likvid för att säkra driften

Syftet med nyemissionen, som tillför bolaget 50 miljoner kronor, är att stödja tillväxten. Syftet med listningen på Nasdaq First North är att bredda ägarbasen och öka bolagets attraktionskraft ur ett rekryteringsperspektiv. Den ökar också bolagets trovärdighet som finansiellt uthållig långsiktig leverantör.

–Emissionslikviden kommer i sin helhet att disponeras som rörelsekapital. Det är vår bedömning att kapitalet säkrar bolagets drift minst 18 månader, men fortsätter vi att växa, som vi har gjort de senaste 18 månaderna, räcker det längre än så. Vi kan inte utesluta möjligheten att listningsemissionen tar oss till kassaflödespositivitet, säger VD Johan Westermark. 

Presenteras av

piezo_logo_cmyk_registered-250x50

 

FAKTA

Företag: PiezoMotor Uppsala AB (publ).

Verksamhet: Utvecklar och tillverkar banbrytande mikromotorer.

Nettoomsättning: 12 milj SEK under 2015. 

Emission: Högst fyra miljoner aktier som tillför bolaget upp till 50 milj SEK

Teckningskurs: 12,50 SEK per aktie. Minsta teckningspost 400 aktier. motsvarande 5000 SEK.

Teckningstid: 9 – 20 maj 2016.

Teckning inges till: Erik Penser Bank.

Listning: Från 9 juni på Nasdaq First North.

Läs mer om oss: 
www.piezomotor.com

Johan Westermark, CEO.

Johan Westermark, CEO.

Piezo LEGS linjär och roterande motor.

Piezo LEGS linjär och roterande motor.

Redaktionen