Nyemission: Svensk teknik vill ta över den globala veterinärvårdenMed en unik och patenterad teknik hjälper svenska LifeAssays veterinärer att ställa snabba och korrekta diagnoser. Nu planerar man en nyemission för att ta sina produkter ut på en snabbt växande global marknad.

LifeAssays teknik bygger på forskning från Lunds universitet kring hur man kan upptäcka en infektion genom att mäta mängden av ett visst protein i blodet. Dessa mätningar, även kända som snabbsänke-mätningar, är idag ett vanligt redskap inom vården. Men genom att förlita sig på magnetism för att mäta resultatet i testen, urskiljer sig LifeAssays från andra lösningar.

– Vi mäter magnetism, så istället för att våra testresultat markeras av ett färgomslag så markeras våra svar av en ändring i ett magnetsikt fält, säger Anders Ingvarsson, vd för LifeAssays.  

Fördelen med den här lösningen är att man dels kan se förekomsten av en infektion men också enklare avgöra mängden protein. På så vis kan man snabbt se hur allvarlig infektionen är och även  noggrannare följa om en behandling lyckats minska inflammationen, utan att behöva skicka proverna till ett laboratorium. Anders Ingvarsson liknar tekniken vid att ta snabbsänka på vårdcentralen i stället för att åka till sjukhuset eller skicka provet dit.

LifeAssays grundades år 2000 med inriktningen att kommersialisera den här tekniken för den humana vården. De senaste fem åren har man dock valt att byta inriktning och idag är man helt fokuserade mot veterinärmarknaden, berättar Anders Ingvarsson.

– Humansidan är en gigantisk marknad men den är också gigantisk sett till antalet konkurrenter och den är mycket svårare när det gäller de regulatoriska kraven. Det gör att det tar längre tid att ta fram produkter. Men på veterinärsidan är det mycket enklare för ett litet bolaget ta plats och den växer väldigt fort,.

Nyemission ska stödja global expansion.

Enligt Anders Ingvarsson värderas den globala veterinärmarknaden för LifeAssays system till över fyra miljarder år 2018. De stora bolagen som dominerar inom humanvården har visserligen lösningar som skulle kunna användas även inom veterinärvård, men dessa är ofta större och mer otympliga än LifeAssays produkter och bolagen har ännu inte fått upp ögonen för potentialen. 

Enligt Anders Ingvarsson innebär det att LifeAssays nu har en unik möjlighet att etablera sig på snabbt växande veterinärmarknader som Asien och även USA.

– När vi började titta på Kina för några år sedan så fanns det ett par tusen kliniker, när vi etablerade oss där i mitten av förra året så var det kanske tre till fyra tusen kliniker och när jag var där i höstas så var de uppe i sex tusen kliniker, säger Anders Ingvarsson. 

Som en del av denna internationella expansion planerar LifeAssays därför en nyemission. Pengarna som ska tas in kommer framförallt gå till att etablera professionella distributionsorganisationer på dessa marknader, som både ska sälja och utbilda kunderna i LifeAssays produkter. Bara under förra året lyckades LifeAssays också öka sin omsättning med över 20 procent, mycket tack vare intresset från Asien. Men genom den här satsningen tror Anders Ingvarsson att bolaget i år tar ett stort och viktigt steg framåt.

– Det kommer bli ett bra år och vi kommer ha en kraftigt ökad omsättning i både Norden och Asien det är vi övertygade om. 

Presenteras av

logo-top
LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA).

Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin.

För mer detaljer se www.lifeassays.com

anders_ingvarsson_2

Anders Ingvarsson, vd för LifeAssays.

Redaktionen