Stora genombrott för banbrytande svensk miljöteknikTriborons unika teknologi minskar motorers bränsleförbrukning med tre till fem procent och kan kraftigt sänka världens koldioxidutsläpp. Nu har bolaget tecknat sina första industriella avtal och genomför en nyemission för att hitta nya investerare inför en bred internationell lansering.

Miljöteknikföretaget Triboron har utvecklat sin banbrytande bränsleteknologi i över tio år, bland annat tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Resultatet av det arbetet är en unik produkt som visat sig kunna kraftigt sänka bränsleförbrukningen hos världens motorer.

Hemligheten är en revolutionerande bränsletillsats, baserad på grundämnet bor, som minskar den mekaniska friktionen i förbränningsmotorer och därmed sänker både bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen. Dessutom bidrar produkten till att förebygga slitage och beläggningar i motorerna samt förebygger bakteriebildning i diesel och biodieselbränslen.

– Marknaden för våra produkter är överväldigande och utgörs av alla tillverkare, distributörer, additivbolag och konsumenter av bränsle för förbränningsmotorer. Det gäller såväl diesel som bensin och biobränslen, säger Triborons vd Thomas Lindskog.

Nu genomför Triboron en nyemission. Missa inte chansen att investera.

Tester som gjorts på Triborons teknik visar att deras bränsletillsats leder till en minskad bränsleförbrukningen på minst tre till fem procent. Bara i Sverige skulle denna minskning innebära reducerade koldioxidutsläpp motsvarande 195 000 – 325 000 färre bilar i trafiken per år.

– På ett globalt plan kan vår teknik minska koldioxidutsläppen på ett sätt som även den mest optimistiska omställningen till elfordon inte kan leverera inom överskådlig tid, säger Thomas Lindskog.

Inleder 2018 med stora nyheter

I januari tillkännagav Triboron ett industriellt genombrott för sin patenterade teknologi i form av ett samarbetsavtal med biobränsledistributören och producenten Future Fuels. Enligt det tioåriga försäljningsavtalet, med ett beräknat värde på 40-50 miljoner per år, kommer Future Fuels att distribuera biobränslen med Triborons teknologi till sina kunder. Detta samtidigt som Triboron har erhållit distributionsrätten för Future Fuels bränslen på de nordiska marknaderna .

Bara veckan efter avtalet med Future Fuels kunde Triboron dessutom presentera nästa genombrott. Denna gång var det ett tioårigt distributionsavtal med bolaget Future2Green som köpt rättigheterna att marknadsföra och sälja Triborons produkt för tvåtaktsmotorer. Distributionsavtalet, som täcker in stora delar av Europa, har ett beräknat värde på 50-100 miljoner kronor.

Det två avtalen utgör viktiga milstolpar för Triboron men Thomas Lindskog framhåller samtidigt att bolagets resa bara börjat. För att finansiera den fortsatta utvecklingen genomför Triboron därför nu en nyemission för att få in nya investerare i bolaget.

– Nu är det dags att ta nästa steg i vår kommersiella utvecklingen och det är därför vi nu bjuder in allmänheten att bli aktieägare. Vårt mål är att inom en femårsperiod uppnå en årlig omsättning som överstiger 500 MSEK med en stabil och uthållig lönsamhet på ungefär 15 till 20 procent.

Presenteras av

Triboron-logga

 

Triborons teknologi var ursprungligen avsedd för speciella applikationer inom racing men har idag utvecklats till en verifierad patenterad teknologi för en industriell massmarknad.
Bolagets styrelse, ledning och ägare utgörs av industriellt erfarna personer som länge arbetat med storskaliga industriella projekt.

Läs mer på Triboron.com

Emissionen i sammandrag:

Teckningskurs: 8 kronor per aktie.
Teckningspost: 1 000 aktier, därefter jämna 200-tal.
Totalt utestående aktier före nyemissionen: 19 585 130 st.
Antal nyemitterade aktier: 3 000 000 st. B-aktier.
Emissionsbelopp vid fullteckning: 24 000 000 SEK.
Värdering, innan emissionen: 156 681 040 SEK.
Teckningstid: 19 januari – 5 februari 2018.
Betalning: Efter besked om tilldelning

Läs mer om emissionen och ladda ner anmälningssedel här.


Thomas_v006

Triborons vd Thomas Lindskog.

Redaktionen