Nya premiepensionspengar att placera



Premiepensionssparandet har nyligen fått ny påfyllning med drygt 35 miljarder kronor på löntagarnas premiepensionskonton. Ett bra osökt tillfälle för var och en att fundera över sina val och kanske göra förändringar. Det är enkelt att gå in på Pensionsmyndigheten och justera i sina fondplaceringar.

Premiepensionen är jämte den vanliga inkomstpensionen en del av den inkomstgrundade allmänna pensionen. Därtill kommer för de flesta tjänstepension och för många eventuellt eget pensionssparande. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som man kan påverka själv genom att placera sina pensionspengar. Därför kan premiepensionen vara viktig, även om den är en mindre del av den totala pensionen.
Varje år avsätts 2,5 procent av varje löntagares lön och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen. Det sker till det egna individuella premiepensionskonto. Den senaste avsättningen skedde den 15 december.
Alla som är födda 1938 eller senare tjänar under varje inkomstår in till sin premiepension. Man kan placera sina pengar i högst fem olika värdepappersfonder – ränte-, bland- och aktiefonder, både svenska och utländska - och kan välja bland mer än 800 olika tillgängliga fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Och man kan enkelt byta fonder och fördela om sina placeringar när som helst och hur ofta som helst. Det sker enklast under ”Dina pensionssidor” på Pensionsmyndighetens webbplats www.pensionsmyndigheten.se eller annars på blankett eller via en premiepensions-app för mobiltelefon.

För att logga in på sitt konto behöver man antingen en e-legitimation eller ett mobilt BankID. Den tidigare personliga pin-koden fungerar inte längre för fondbyten, men väl för att komma in på sina egna pensionssidor.
Många gör omplaceringar
Många svenskar utnyttjar möjligheten att göra förändringar i sina placeringar efter bedömningar om var bästa möjliga avkastning finns att hämta. 2013 gjordes inte mindre än 1,3 miljoner fondbyten inom ramen för Premiepensionen. För den som inte väljer att själv göra aktiva val förvaltas premiepensionspengarna av Sjunde AP-fonden, AP7 Såfa.

*Bildkälla:Pensionsmyndigheten, Fotograf Magnus Glans

Redaktionen