Här är trenderna i världsekonomin investerare behöver ha koll påKapitalförvaltaren Amundis Head of Macroeconomics analyserar de stora trenderna som har skapat ett ”nytt normalläge” i världsekonomin.

”Ett nytt normalläge”, med trög global tillväxt och en frikoppling av marknader. Så beskriver Didier Borowski, Amundis Head of Macroeconomics, de nuvarande läget i världsekonomin. Strukturellt sett menar han att världsekonomin har förändrats under senare år, med en inbromsning av produktiviteten innan krisen 2007 och en högst ovanlig återhämtning sedan dess. 

– Man måste förstå att den här ekonomiska cykeln är väldigt avvikande. Vi har inte sett något liknande sedan andra världskriget, säger han.

En stor förändring handlar om att tillväxten i den globala handeln har saktat ner. Sedan slutet på 70-talet, fram till krisen 2007, var det tillväxten i den globala handeln som drev på tillväxten av globalt BNP. Sedan 2011 har detta förändrats och tillväxten i global handel ligger nu på ungefär samma nivå som den globala BNP-tillväxten.

– Det här är något strukturellt och inte något cykliskt, och det har inte att göra med vad som händer i Kina. Jag skulle inte säga att det är slutet för globaliseringsfenomenet men det är en paus i globaliseringen, säger Didier Borowski.

Ta del av fler av Amundis marknadsanalyser

Frikoppling av marknader
Vad det här innebär för den globala ekonomin är att handel inte längre är motorn för tillväxt. Istället vänder investerare blicken mot inhemsk efterfrågan, främst på tjänster, för att ge bränsle till ekonomierna. Den här förändringen innebär också att världens marknader blir allt mer frikopplade från varandra. Detta redan kan ses i hur olika ekonomierna i USA och Europa utvecklas, och i skillnaderna i penningpolitik.   

I USA förväntar sig analytikerna att centralbanken snart kommer börja höja räntorna. I Europa å andra sidan, tror Didier Borowski att ECB kommer fokusera mer på kvantitativa lättnader, att hålla avkastningen på obligationer låg och att hålla nere värdet på Euron.

– Alla alternativ finns tillgängliga för ECB, när som helst, för att upprätthålla en tillväxtfrämjande penning- och finanspolitik, säger han.

Kinesisk oro
Det här ”nya normalläget” kompliceras ytterligare av situationen i tillväxtmarknaderna. Inbromsningen i den kinesiska ekonomin, till följd av en överkapacitetskris, har orsakat en nedgång i råvarupriser som drabbat många tillväxtmarknader hårt. Detta faktum, tillsammans med minskningen i global handel, innebär en ytterligare frikoppling mellan de utvecklade ekonomierna och tillväxtländerna. De mer utvecklade ekonomierna kommer helt enkelt prestera bättre än tillväxtekonomierna på grund av sin höga inhemska efterfrågan.

– Vi måste förstå att det här nya normalläget innebär att avkastningen på finansiella investeringar kommer att vara mycket lägre än tidigare, det är de dåliga nyheterna. De goda nyheterna är att om tillväxt primärt kommer komma från inhemsk efterfrågan så kommer de ekonomiska cyklerna att frikopplas. Det är väldigt intressant eftersom det ger nya möjligheter till diversifiering och riskspridning, säger Didier Borowski.

Presenteras av

logo
Amundi är en av Europas största kapitalförvaltare och grundades 2010 genom en sammanslagning av Crédit Agricoles och Société Générales verksamheter inom kapitalförvaltning.

Amundi har sitt huvudkontor i Paris och finns sedan 2013 även i Sverige. '

Amundi hade vid halvårsskiftet drygt 950 miljarder euro under förvaltning.

Du kan läsa mer om Amundi och deras fonder här:

www.amundi.com

Ta del av fler av Amundis marknadsanalyser


gruppbild

Här är Amundis investerings- strategi för den instabila världsekonomin

 


Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen