Här är Amundis investeringsstrategi för den instabila världsekonominTrög tillväxt i världsekonomin och oro i Kina innebär stora utmaningar för investerare. Kapitalförvaltarna Amundi delar därför med sig av sin investeringsstrategi för att skapa avkastning i detta instabila läge.

En av de som har i uppgift att hantera det instabila läget i världsekonomin är Karin Franceries, Senior Investment Manager för Amundi Multi Asset Solutions. En nyckel i hennes strategi är att vara förbereda för en rad väldigt olika scenarier.

– I vårt ”centrala scenario” förväntar vi oss låg tillväxt, tillväxtfrämjande penningpolitik och att centralbankerna kommer agera på ett sätt som är lättbegripligt för investerare. I det scenariot tror vi definitivt på europeiska tillgångar kopplade till kvanitativa lättnader och på amerikanska och japanska aktier. Och på grund av en ökning av korta räntor tror vi att dollarn kommer överprestera gentemot euron. Det är viktiga teman i vårt centrala scenario men vi måste samtidigt förbereda oss för helt andra scenarier, säger hon.

Det scenario som skulle innebära det största problemet är en ”hard landing” i Kina, där den nuvarande inbromsningen förvandlas till ekonomisk kris. I det scenariot skulle tillgångar som europeiska aktier, som Amundi annars tror starkt på, påverkas väldigt negativt. För att säkra sig mot detta har Amundi i sin strategi inkluderat en del tillgångar som antagligen inte kommer vara särskilt lönsamma i det mest troliga scenariot.

– Vi har en lång position på amerikanska statspapper, det är en affär som egentligen inte kommer vara så lönsam i det här centrala scenariot men som är ett sätt att skydda oss mot det andra scenariot, säger Karin Franceries.

Stark tilltro till europeiska aktier

Med tanke på osäkerheten på marknaden är det många investerare som är misstänksamma mot aktieinvesteringar. Men med de historiskt låga räntorna och den låga avkastningen från företags- och statsobligationer, ser Amundi aktieinvesteringar som den ultimata källan till avkastning för globala portföljer. Det låga oljepriset, den svaga euron och det faktum att europeiska aktier har de högsta utdelningarna i världen, betyder att europeiska aktier är särskilt attraktiva.

Men trots detta ser många europeiska aktier som riskfyllda. Därför rekommenderar Amundi sin fond Amundi Funds Equity Europe Conservative. Fondens aktieslag kombinerar uppsidan med europeiska aktier samtidigt som den undviker de mer riskfylld aktierna. Fram till sista oktober har fonden, efter avgifter, presterat 6 % bättre än sitt index.

– Man vill investera i europeiska bolag som faktiskt kan stå emot en nedgång i den globala ekonomin. Så det handlar om ganska ”tråkiga” aktier som telekombolag eller bolag inom samhällsservice. Vi undviker generellt finansaktier eller energiaktier som är högt belånade, inte generar så mycket kassaflöde och som inte kan hantera en ekonomisk nedgång, säger Alexandre Drabowicz, Head of Investment Specialists, Equity Strategies på Amundi.

Läs mer om Amundi Funds Equity Europe Conservative

Men de ärt inte bara europeiska aktier som utgör goda investeringsmöjligheter. Japan har exempelvis återhämtat sig väl, trots att man drabbades hårt av nedgången i Kina. Många företag, speciellt de små och medelstora, sitter också på mycket kapital och på senare tid har Japan sett en revolution i företagens tankesätt, med ett större fokus på att ge avkastning till aktieägarna 

– Därför rekommenderar vi nu Amundi Funds Equity Japan Target, som specialiserar sig på små- och medelstora bolag. Det är där vi ser det största värdet för stock-picking i Japan, säger Alexandre Drabowicz.

Läs mer om Amundi Funds Equity Japan Target

Möjligheter i Indien 

När det gäller tillväxtmarknaderna så är Alexandre Drabowicz mest entusiastisk när det gäller Indien. En anledning är att Indiens ekonomi är en av de mest väldiversifierade av alla tillväxtländerna. Deras ekonomi är också i högre grad driven av inhemsk efterfrågan och mindre beroende av Kina än många andra tillväxtländer. Detta, tillsammans med det låga oljepriset, gör att Alexandre Drabowicz ser stor potential i indiska aktier.

– Det finns också en fantastisk tillväxt i den indiska ekonomin som växer snabbare än den kinesiska. Trenden är också att tillväxten i Indien är på väg upp samtidigt som tillväxten i Kina är på väg ner. 

Presenteras av

logo

Amundi är en av Europas största kapitalförvaltare och grundades 2010 genom en sammanslagning av Crédit Agricoles och Société Générales verksamheter inom kapitalförvaltning.

Amundi har sitt huvudkontor i Paris och finns sedan 2013 även i Sverige. ‘

Amundi hade vid halvårsskiftet drygt 950 miljarder euro under förvaltning.

Du kan läsa mer om Amundi och deras fonder här:

www.amundi.com


Fotolia_61655108_S-777x437

Här är trenderna i världs- ekonomin som investerare behöver ha koll på


Riskinformation Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen