Expertpanel: Vad innebär aktiv förvaltning?Det finns en uppsjö av fonder som påstår sig vara aktivt förvaltade, men synen på vad som faktiskt menas med aktiv förvaltning är ofta olika. Vad innebär aktiv förvaltning för er? Har ni några speciella kriterier kring exempelvis ”active share” eller aktivt ägarutövande som måste uppfyllas?

fjell_05-200x300"Vi tror att en stor del av orsaken bakom våra framgångar genom åren är att vi har haft kontinuitet i vår investeringsprocess och vårt investeringsteam. Delphi har historiskt sett haft en oförändrad och unik investeringsprocess och vi har alltid förvaltat fonderna indexoberoende och med ett koncentrerat aktieinnehav. Det är dessutom värt att nämna att två av våra förvaltare har arbetat i Delphi sedan mitten av 90-talet. För att uppnå kontinuitet och god prestationer över tid, anser vi att det är viktigt att ett fondbolag behåller sina förvaltare som historiskt har presterat bra."

Öyvind Fjell, Fondförvaltare Delphi Fonder 

 


Niklas-233x300Många tror att aktiv förvaltning är att ha en hög omsättning i en fondportfölj och att man ”trejdar”, men jag skulle nog nästan säga att det är tvärtom. Att vara en aktiv förvaltare, enligt oss på Spiltan Fonder, är att våga ta sina egna beslut oavsett hur ett jämförelseindex ser ut eller oavsett storleken på bolaget man väljer.  Det viktiga som aktiv fondförvaltare är att göra hemläxan ordentligt innan investeringen och våga stå fast vid sitt beslut.  

Niklas Larsson, marknadsansvarig Spiltan Fonder

 


Stefan-Olofsson-219x300Aktiv förvaltning innebär att förvaltaren ger fonden möjligheter att utvecklas bättre än sitt jämförelseindex. Vår fond avviker oftast kraftigt både på allokering, sektor och aktienivå jämfört med sitt jämförelseindex. Det leder till att fonden ibland utvecklas lite ryckigt, men över tiden har det varit en mycket lönsam strategi för fondandelsägarna. Vi har annars inga speciella kriterier utställda för fonden.

Stefan Olofsson, förvaltare Sensor Fonder

 

 

Redaktionen