Gammal glykol kan återanvändas genom Recyctecs unika återvinningFöretaget Recyctec i forskningsbyn Ideon i Lund har en världsunik metod för att rena använd glykol så att denna kan användas på nytt och på nytt.

–Det började 2005 som en idé. Nu har vi en metod och en reningsanläggning som helt renar använd glykol. Det bygger på en egenutvecklad kemisk process och olika filtreringsmoment, berättar Göran Ahlquist, vd och en av grundarna av Recyctec.

Genom olika tester och metoder för rening identifierades en metod som miljövänligt helt renar använd glykol, dessutom med begränsat avfall som följd av reningsprocessen.

–Sedan dess har vi utvecklats metodiskt och i ett behärskat tempo. Vi har hela tiden varit noga med att lägga en stabil grund. Idag har vi en världsunik anläggning med fullskalig produktion strategiskt placerad i Jönköping, varifrån vi täcker in marknader i såväl Stockholm som Göteborg och Malmö och även Finland.

–Vi återställer använd glykol till dess ursprungliga skick, så att glykolen kan återanvändas om och om igen. Kretsloppet sluts för en ändlig naturresurs.

Läs mer om Recyctecs unika teknologi.

Bra för jorden och företagen

Recyctecs medverkan i glykolhanteringen förändrar mycket till fördel för vår gemensamma miljö. Istället för förbränning/destruktion renas den omhändertagna glykolen och återför den till marknaden som en ny glykol, som kan användas oändligt många gånger. Med det sparas jorden och företag får hjälp att uppfylla sina miljölöften.

–Utan vår metod hanteras glykol som riskavfall och omhändertas av återvinningsföretag, som transporterar glykolen till värmeverk där den bränns upp och blir till energi. Detta är dock inte speciellt effektivt eftersom energivärdet är lågt och omhändertagandet därför närmast kan liknas vid destruktion.

Företagets kunder utgörs av kemiföretag som tillhandahåller färdigblandad glykol, som används för till exempel avisning av flygplan, i bilar, kylskåp eller ventilationssystem i fastigheter. Marknaden är stor eftersom det används miljontals liter glykol varje år och ingen annan har en liknande möjlighet att rena och återföra glykolen till marknaden.

–Det finns utöver miljöaspekter också en samhällsekonomisk aspekt. För varje liter glykol som kan återanvändas minskar behovet av import av olja, som ju glykolen bygger på.

Läs mer om vikten av att återanvända glykol

Utland och utveckling

Recyctec sysselsätter cirka tio anställda, flertalet vid anläggningen i Jönköping och några vid huvudkontoret i Lund.

–Vår nästa utmaning är att göra utlandsetableringar och i ett längre perspektiv också att produktutveckla, att exempelvis anpassa glykol för slutanvändare, säger Göran Ahlquist.

Presenteras av

 

Fakta

Huvudkontor i Lund och produktion i Jönköping

Listat på: Aktietorget

Sommaren 2013 fick bolaget bidrag genom EU Life +

Verksamheten i Jönköping är ISO certifierad

Företaget är medlem i Cleantech Inn Sweden

Recyctec vann 2015 pris som "Årets Avfallsanläggning"

Besök www.recyctec.se för ytterligare info.

Recyctec fabrik i Jönköping.

Recyctec fabrik i Jönköping.

Redaktionen