Så ska du tänka när du väljer PPM-fonder



Den 14 december kommer årets pengar in i premiepensionssystemet. Därför kan det vara ett bra tillfälle att se ut hur dina pengar är placerade och hur dina PPM-fonder presterat.

 

Att välja PPM fonder

Varje år avsätter staten 2,5 % av din lön och andra skattepliktiga inkomster till premiepensionen, även känt som PPM. Pengarna förvaltas sedan i olika värdepappersfonder där du själv får välja var du vill att pengarna ska placeras. I år sker insättningen av dina premiepensionspengar den 14 december och i samband med att pengarna kommer in är det många som passar på att se över sina placeringar i PPM fonder.

Man behöver inte tänka på det här hela tiden, men nu är ett bra tillfälle att passa på och se över hur det har gått och om man vill ha en annan fördelning på fonderna, säger Hanna Helgesson, sparekonom på Fondbolagens Förening.

Totalt kan man välja att sätta in sina pengar i fem av de drygt 800 PPM fonder som finns i premiepensionssystemet. För de som inte väljer att själva placera pengarna hamnar insättningen automatiskt i den statligt drivna fonden AP7 Såfa. Totalt är det tre miljoner svenskar som har sina pengar i just den här fonden. AP7 Såfa har också levererat bra avkastning de senaste åren men trots det menar Hanna Helgesson att det finns anledning för de allra flesta att vara aktiva.

Jag tycker personligen att det är bra att ha mer än en fond. Oavsett om det är AP7 Såfa eller vilken fond det nu må vara, så är det bra att fördela sina pengar över flera fonder så att man inte är beroende av hur en marknad går eller hur en förvaltare lyckas.

En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att AP7 Såfa, tvärt emot vad många tror, är en fond med relativt hög risk. Fonden har nämligen en hävstång som gör att den presterar väldigt bra när marknaden går upp men också går sämre vid en nedgång.

Aktier bra för de flesta

När man väl väljer PPM fonder finns det såklart många variabler att ta hänsyn till. En grundregel är dock att ju yngre du är, desto bättre är det att investera i aktier snarare än räntefonder. Aktier levererar nämligen, generellt sett, högre avkastning på sikt än räntefonder men innebär också en högre risk. 

Det är ett generellt råd att, har du mer än 10 år kvar till pension så passar aktiefonder bra. De kan förstås passa även när det är färre år kvar till pension eftersom man fortfarande förhoppningsvis har många år kvar att leva. Men är det så att man har man små marginaler, så kanske man ska vikta över till mer räntefonder när man närmar sig pension så att man säkrare vet vad man kommer få i pension, förklarar Hanna Helgesson.

Premiepensionen står också för en ganska liten del av den totala pensionen men rätt placerad kan den göra stor skillnad. Framförallt för de som är unga idag, och som kommer spara under lång tid, kan en välplacerad premiepension innebära en mycket tryggare ekonomi efter pensionen. En stor fördel med  att spara i PPM fonder är också att pensionsmyndigheten har förhandlat till sig väsentligt lägre avgifter än vad fonderna annars har.

Den genomsnittliga avgiften i systemet innan rabatter är 0,9% och med rabatter är den 0,3 %, sådet är tvåtredjedelar som är rabatt. Om man tittar på hela sitt sparande och inte bara pensionen, och skulle vara väldigt rationell, så ska man ha de dyrare fonderna i sitt premiepensionssparande där man får så stora rabatter, förklarar Hanna Helgesson.

PPM-fonder

Här är PPM-fonderna som gått bäst de senaste 5 åren*

1.UBS (Lux) EF Biotech (USD) P-acc
Avkastning 5 år: 295,2 %

2. Pictet-Biotech R USD
Avkastning 5 år: 220,4%

3. BGF World Healthscience A2
Avkastning 5 år: 190,6%

4. Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals
Avkastning 5 år: 185,0%

5. SEB Läkemedelsfond
Avkastning 5 år: 181,7%

6. Carnegie Global Healthcare 1A
Avkastning 5 år: 180,2%

7. DNB Health Care
Avkastning 5 år: 172,0 %

8. UBS (Lux) EF Health Care (USD) P
Avkastning 5 år: 171,3%

9. Lannebo Vision
Avkastning 5 år: 169,8%

10. Handelsbanken Läkemedel SEK

Avkastning 5 år: 167,6%

* Till och med den 3/12 2015. Källa: Morningstar.


Riskinformation 

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen