Expertpanelen; 5 experter om bästa investeringen 20142. Har ni gjort några investeringar under året som ni är extra stolta över och som har utvecklats över förväntan? 

Torgny Prior & Martin Lindqvist, förvaltare på PriorNilsson Fonder
Vi hade mycket Scania när de blev uppköpta vilket lönade sig. En övervikt i fastighetsbolag i början av året som visade sig vara lyckosamt. Vi har också lyckats tajma svängningarna mellan branscherna ganska bra under året.

Stefan Olofsson, Förvaltare Sensor Fonder
Vi är mycket nöjda med att vi ägt mycket aktier inom spelsektorn. Spelbolagen drivs av strukturell tillväxt vilket är mycket viktig i detta läget när den ekonomiska tillväxten är så låg.

Mattias Martinsson, Förvaltningschef, Tundra Fonder
Vi var tidiga investerare i det pakistanska läkemedelsbolaget Searle, såväl i vår pakistanfond som i vår frontierfond. Aktien steg under året 260% och har nu börjat attrahera intresse från fler utländska investerare.

Lisa Seligson- Marknadschef på Lancelot Asset Management
Vi var tidiga att investera i USA, inhemska bra bolag, och tidiga med stor dollarexponering.

Lars Bergkvist på Lannebo Fonder
IFS och Autoliv är två bolag i portföljen som fortsätter att utvecklas starkt år efter år. Autoliv som är den obestridliga ettan bland världens bilsäkerhetsföretag fortsätter att ta marknadsandelar. Samtidigt investerar bolaget betydande belopp på att utveckla nya produkter inom aktiv säkerhet, exempelvis kameror och sensorer. IFS är ledande leverantör att affärsstödsystem inom utvalda nischer såsom kraft och flygindustrin.

Redaktionen