Så placerade fondspararna sina pengar i aprilAktiefonderna fick revansch efter nedgången i mars och spararna valde Europa framför USA, det visar Fondbolagens förenings statistik för april.

Efter att aktiefonderna ser ett utflöde på nästan 6,8 miljarder kronor i mars så fick de en rejäl upphämtning i april. Fondbolagens förenings statistik för april månad visar nämligen att aktiefonderna hade det största inflödet under månaden och nettosparandet i aktiefonder ökade med 6,1 miljarder kronor.

Framförallt var det Globalfonder och Europafonder som åtnjöt de största nettoinsättningarna, samtidigt som Nordamerikafonder såg ett nettouttag och Rysslandsfonderna fortsatte sin kräftgång. Sett på hela året så har nettosparandet i Nordamerikafonder minskat med 2,6 miljarder och för Rysslandsfonderna är minskningen hela 5 miljarder.

– Utmärkande för fondsparandet i april var att de aktiva spararna valde att skifta från USA-fonder, där man haft en längre uppgång bland annat till följd av en stark amerikansk dollar, till Europafonder. Den generella trenden att fondspararna väljer breda fonder som globalfonder består även under april månad, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

Precis som i mars visade sig även blandfonderna populära och såg ett totalt inflöde på 4,7 miljarder kronor. Efter Aktiefonderna är blandfonderna den fondkategori där nettosparandet ökat som mest i år.

Redaktionen