Företagsskandalerna som skakade SverigeInsideraffärer, miljardbonusar och påhittade doktorshattar. Svenskt näringslivs historia är kantat av skandaler som skakat både enskilda företag, börsen och hela landet. Här är fem av de värsta:

Fingerprint Cards

Vad? Insideraffärer, insideraffärer och grova insideraffärer. Och andra blandade skandaler.

 

Vad har hänt? Räckan med skandaler är lång. I april 2010 gjorde Fingerprint Cards försäljningschef för Asien tillsammans med en kompanjon insideraffärer som resulterade i en vinst på drygt en miljon kronor och fängelsestraff på 12 respektive 10 månader. Två år senare, 2013, kom ett pressmeddelande från företaget om att Samsung Electronics skulle köpa bolaget för 4,2 miljarder kronor. Falskt, visade det sig i efterhand, men börskursen tokrusade. Än idag är det inte känt vem som låg bakom det hela.

Nu då? I januari 2017 anhölls Fingerprint Cards före detta vd Johan Carlström och före detta styrelseledamoten Lars Söderfjell för insiderbrott. Johan Carlström är dessutom sedan tidigare åtalad misstänkt för grovt insiderbrott, med rättegång planerad till våren 2017.

Barneviks miljarder

Vad? Välkände och högt respekterade Percy Barneviks gloria åkte på sned när det kom fram att han hade avtal på nära en miljard i pension från ett ABB i ekonomisk kris

 

Hur blev det så? Den 13 februari 2002 presenterade verkstadskoncernen ABB sitt bokslut för 2001. Resultatet var väntat – det handlade om miljardförluster. Det som inte var väntat var offentliggörandet av förre chefen Percy Barneviks pensionsavtal – avtal som skulle ge honom 930 miljoner kronor från det krisande bolaget. Percy Barnevik hävdade själv att allt följt schweizisk lag, men styrelsen krävde pengar tillbaka och bråket var ett faktum.

Vad hände? Barnevik erkände inga fel men betalade tillbaka 548 miljoner. Storbråket och brytningen mellan några av de största i svenskt näringsliv var ändå ett faktum.

Skandiaskandalen

Vad? Bonusprogram utan tak ledde till bonusskandal i miljardklassen

 

Hur blev det så? 1997 införde Skandia ett bonusprogram för ledande befattningshavare, det så kallade Sharetracker, utan excesser och med ett tak. Inom affärsenheten långsiktigt sparande infördes något år senare ytterligare ett bonusprogram Wealthbuilder. Men i början av 2000-talet togs taken och begränsningarna bort, för båda programmen.

 

Kontentan? Sharetracker betalade ut över en miljard kronor istället för budgeterade 133 miljoner, Wealthbuilder 963 miljoner istället för planerade 356. Dessutom visade det sig att företaget renoverat lyxlägenheter åt företagsledningen. Tumultartade stämmor, innehållen ansvarsfrihet och polisanmälningar kantade de närmaste åren.

Bankskandalerna i början av 90-talet

Vad? Fastighetsspekulation på överfart

Hur blev det så? Många saker samverkade, men ett av de avgörande stegen togs i november 1985. Då avskaffades de regler som tidigare hade begränsat utlåningen vilket gav banker och finansinstitut möjlighet att börja spekulera hej vilt med lånade pengar. Mycket sattes i fastigheter, men när finansbolaget Nyckeln ställde in betalningarna 1990 började en nedåtgående spiral som slutade med att de kommersiella fastigheterna i Sverige tappade cirka två tredjedelar av sitt värde.

Konsekvens: På två år gick nära tusen fastighetsbolag i konkurs, något som fick bankerna som lånat ut pengarna att gå på knäna. Nordbanken riskerade att falla, staten fick gå in och ta över aktierna och fyra av de ekonomisk svåraste åren i modern svensk historia var ett faktum.

Fermenta

Vad? Personliga lögner, uppblåst redovisning och kända näringslivsprofiler bidrog till att göra Fermenta till en av 80-talets största börssåpor

Så vad hände? Den 13 februari 1986 avslöjades första skandalen: huvudägaren Refaat El-Sayed hade ljugit om sin doktorsgrad i mikrobiologi. När det blev känt sjönk börskursen med 50 procent på några dagar. Händelsen fick Volvo med PG Gyllenhammar i spetsen att dra sig ur en planerad storaffär och luftslottet började rasa. I december samma år kom nästa smäll: det fanns oklarheter i redovisningen, resultaten verkade inte stämma och aktien köpstoppades i dryga två veckor.

Konsekvens: Fermenta-såpan blev en långkörare, Refat El-Sayed dömdes till fängelse och näringsförbud, samtidigt som en diskussion om styrelsers och revisorers ansvar för vad som egentligen händer i bolag de ska styra startade på allvar.

 Karin Aase

Ekonomijournalist