Mixfonden Saxxum Aktiv mer än bara aktier och obligationerMixfonden Saxxum Aktiv hos Aktieansvar har slagit sitt jämförelseindex både under 2015 och hittills under 2016. Saxxum Aktiv skiljer sig från vanliga mixfonder då fonden har friare placeringsmandat.

– De flesta vill inte ha alla sina pengar på börsen och med mixfonder behöver man som sparare inte tänka så mycket, säger Peder Du Rietz, som har förvaltat fonden Saxxum Aktiv i drygt ett år.

–En stor fördel för Saxxum Aktiv är möjligheten att utnyttja olika tillgångsslag i portföljen vilket gör den mer robust. Riktigt långsiktiga sparare kanske endast vill placera i aktier, men de flesta vill inte uppleva att portföljen rasar med 50 procent i en börsnedgång. Vi skiljer oss från våra konkurrenter då vi har ett globalt fokus och kan exponera oss mot aktier, obligationer, råvaror och andra tillgångar. Många är inte medvetna om hur bra exempelvis aktier och statsobligationer passar tillsammans. När aktier går dåligt stiger ofta statsobligationer.

Bytt till mer passiva instrument

Om utvecklingen i Saxxum Aktiv under det senaste året säger Peder Du Rietz:

–Vi gick över till mer passiva instrument under förra året. Vi satsade på lägre aktieandel och tryggare aktier. Samtidigt har vi haft en stor andel långa amerikanska statsobligationer. Det har gått väldigt bra. 

–Som förvaltare måste du ge dig själv så många chanser som möjligt för att slå ditt jämförelseindex. Du måste göra något annorlunda, men det gäller att inte göra allt annorlunda hela tiden. Att investera handlar om att bedöma sannolikheter och du måste ha mer rätt än fel i det långa loppet. 

–I Saxxum Aktiv söker vi en annan exponeringsmix än vårt jämförelseindex. I första hand handlar det om balansen mellan aktier och obligationer, men vi försöker också avvika inom tillgångsslagen. Vi har ett väldigt fritt mandat. Vi har exempelvis haft exponering mot guld och arbetat aktivt med valutaexponeringen. Ett av mina favorittillgångsslag under det senaste året har varit statsobligationer i tillväxtmarknader. I dessa länder är räntorna betydligt högre och valutorna är nedpressade. 

Defensiv positionering

Om utvecklingen för förvaltningen framöver säger Peder Du Rietz:

–Fondens defensiva positionering i juni påverkades endast marginellt av risken för ”Brexit”. Vår allokering styrs av andra parametrar såsom bolagens vinstutveckling, värdering, trender och ekonomisk statistik. Med det sagt kan vi inte förneka att fondens relativa utveckling gynnades av turbulensen före och efter folkomröstningen. Statistiken har kommit in något bättre än förväntat den sista tiden. Däremot är trenden på aktiemarknaderna fortfarande oviss och det återstår att se hur stor inverkan osäkerheten på finansmarknaderna får på den reala ekonomin de kommande månaderna. Vi är fortfarande defensivt positionerade. Vår strategiska modell ligger fortfarande underviktad aktier, men den taktiska allokeringen kan ändras beroende på marknadsklimat.

–Ekonomin i USA ligger och väger, den ser fortfarande lite svag ut. I min värld påverkar inte presidentvalet utsikterna speciellt mycket. Det som oroar är den svaga aktiviteten inom industrisektorn, de delar av konsumtionen som är cykliska, de stora lagren och att vinstmarginalerna är på höga nivåer. Samtidigt är börsvärderingen ganska utmanande. I Europa är vinstmarginalerna mer pressade. Vi ligger väl positionerade för framtiden och resultatet visar att fonden är ett bra alternativ till andra mixfonder på marknaden.

Aktie-Ansvar

Aktieansvar AB är ett av Sveriges äldsta fondbolag, grundat redan 1965. Fondbolaget var bland de första i branschen med etiska placeringsregler. Under senaste året har man förädlat förvaltningen genom nyrekryteringar och har överavkastat index i ett antal av sina fonder, inte minst i Saxxum Aktiv.

Presenteras av


AktieAnsvar-logo-ligg

FAKTA

Saxxum Aktiv

Strategi: En global mixfond hos Aktieansvar AB.

Ansvarig förvaltare: Peder Du Rietz

Fondstart: 2013-08-20

Värdeutveckling: 2016: 8,68 % mot index 6,54%. Sedan start 32,7 %.

Andelskurs 31 jul 2016: 132,7

Minsta sparbelopp: Engångsinsättning 1000 kr, autogiro: 1000 kr.

Risk-/avkastningsprofil: Medel (4 på en 7-gradig skala)


PEDER_DU_RIETZ2_FOTO_BJORNSTHLM

Peder Du Rietz. Foto: BjornSthlm

 

 

Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Redaktionen