Expertpanelen: Hur bedömer man om en investering är hållbar?Hållbara investeringar har blivit ett populärt uttryck men innebörden kan variera kraftigt. Hur går ni till väga för att bedöma om en investering är hållbar eller etisk?

peterbeckman-expertpanelen– Just etik är väldigt subjektiv och där ser gränsen väldigt olika ut för olika människor. Vi har valt en bred ansats och tittar mer på hur än vad bolagen gör. Med detta faller många bolag som anses oetiska bort på grund av hur de bedriver sina verksamheter. Vi har idag 10 hållbarhetsanalytiker som arbetar tillsammans med våra förvaltare. Vi tittar särskilt på finansiell stabilitet, hållbar drift och positionering för framtida trender. Vi väljer också bort företag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det innebär att tusentals enskilda bolag hamnar under luppen varje år och ligger under daglig hållbarhetsbevakning.


alexander-jansson-cb-fonder-liten– Kortfattat definierar vi hållbara investeringar som verksamheter med en långsiktigt hållbar affärsplan. Fossila tillgångar är ett exempel på en affär som ur både ett miljömässigt och ekonomiskt hänseende inte är långsiktigt hållbar och är således inte en del av våra portföljer. Vidare tillämpar vi ett etiskt ramverk som innebär att inte investerar i företag verksamma inom vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.


par-lofving-dnb– Vi tittar på bolagens hållbarhetsarbete men också deras track record i hållbarhetsfrågor. Det är ofta kniviga bedömningsfrågor och det finns sällan enkla svar; dessutom skiljer sig våra fondkunders uppfattning om etik ofta åt. I våra hållbarhetsfonder tittar vi strukturerat på hållbarhet ur ett finansiellt perspektiv; hur påverkar tex klimatfrågan ett bolags marknadspositionering och strategi?


peter-van-berlekom-liten– Hållbarhet är vad företagen gör. För att citera ett populärt uttryck; ”på riktigt”. Vi är i en uppstartfas med en Sverigefond som har SRI inriktning. Här krävs det noggrann analys och utvärdering för att bedöma hållbarhetsdimensionen. Vi kommer med analysen som bas att investera endast i de företag som uppfyller högt ställda krav.

GRÖN KNAPP!!

Redaktionen