Det mesta talar för småbolag i varje framgångsrik fondportföljAlla stora framgångsrika företag har en gång varit små. Det är i små välskötta företag man kan förvänta den största tillväxten. Därför borde det alltid finnas en småbolagsfond i en genomtänkt sparportfölj. Lannebo Småbolagsfond gick upp med 44% förra året och slog index med sju procentenheter. Avkastningsmässigt blev den därmed Sveriges bästa småbolagsfond 2013 enligt Morningstar.

Alla bolag är små i början och vissa har potential för stark tillväxt över tiden, säger Johan Ståhl förvaltare av Lannebo Småbolagsfond. Under de senaste 10 till 15 åren har småbolagen gått bättre än börsen som helhet. För oss förvaltare gäller det att hitta de här tillväxtmöjligheterna. Ta exemplet Assa Abloy, 1995 hade bolaget ett börsvärde på en miljard kronor. I dag är det över hundra miljarder. Och H&M var naturligtvis från början ett litet företag. Därför är småbolagen alltid en intressant komponent i en sparportfölj.

– I ett internationellt perspektiv har de svenska småbolagen hög kvalitet, hög transparens och de åtnjuter stort förtroende. Lannebo Småbolag investerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Det är just småbolag som har lättast för att växa snabbt. Småbolag kan dock vara ganska stora. Klassifikationen följer Carnegie småbolagsindex där bolagen som mest får ha ett börsvärde på en procent av det samlade börsvärdet, vilket i dagsläget betyder ett börsvärde på cirka 48 miljarder. 

Förhoppningsfull inför 2014 

Johan Ståhl betonar att det är en myt att småbolagen har högre kursvolatilitet än storbolagen.

– Ser man på börsens tre större nedgångar sedan millennieskiftet hade de stora bolagen betydligt större kursfall i den första nedgången och i de båda senare var utvecklingen ungefär densamma för stora som för små bolag.

För 2014 är det Johan Ståhls övertygelse att småbolagen kommer utvecklas minst i linje med börsen som helhet.

Presenteras av Lannebo

lannebo-logo

Hemsida: 
www.lannebo.se/produkter/smabolag

Lannebo Småbolag baserar sitt urval av aktier på långsiktig fundamental analys i kombination med rörlighet i portföljen. Målet är en koncentrerad portfölj av aktier med hög stabil avkastning, oberoende av den enskilda aktiens vikt i index. Stort fokus läggs vid varje enskild investering. Avsikten är att varje placering ska stå för sig själv. Under den senaste femårsperioden (090131-14013) har Lannebo Småbolag gått upp med 177%. Förvaltningskostnad: 1,6% / år.

Läs mer om oss här


Riskinformation 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser för fonden kan rekvireras från fondbolaget eller hämtas från www.lannebofonder.se.

Redaktionen