Europa-förvaltaren: Här är höstens hetaste bolag



Med en starkare världsekonomi, tillväxt inom industrin och stigande råvarupriser är det mycket som talar för Europas cykliska bolag. Espen K. Furnes, förvaltare av aktiefonden Delphi Europe, pekar ut råvaru- och finanssektorn som två heta möjligheter inför hösten.

Espen K. Furnes har förvaltat aktiefonden Delphi Europe sedan 1999 och under hela den tiden har förvaltningsfilosofin varit densamma. Utifrån den så kallade Delphi-metoden kombinerar han traditionell fundamental analys och trendanalys, allt för att hitta bolagen som kommer tjäna mest på marknadens långsiktiga trender.

– I fundamentalanalysen är vi väldigt långsiktiga och vill se att intäkterna ska kunna växa på ett hållbart sätt de närmsta tre till fem åren. Men vi vill också se att det finns ett bra track-record bakåt, säger Espen K. Furnes.

Sedan slutet av förra året har trendanalysen inneburit att Delhi Europe positionerat sig mer och mer mot cykliska bolag. Espen K. Furnes berättar att en förbättrad världsekonomi, stigande råvarupriser och en underliggande tillväxt i Europa pekar på ljusare tider för de cykliska bolagen.

Analysen resulterade också i bra resultat under slutet av 2016 och början av 2017. Under årets andra kvartal drabbas fonden dock av ett bakslag när marknaden intog en mer defensiv ställning. Enligt Espen K Furnes handlar den defensiva reaktionen dock om en tillfällig korrigering och fonden är därför fortsatt positionerad mot cykliska bolag.

– Den ”pro-cykliska” trenden drevs på av att tillväxten i världen accelererade och många trodde att Trump skulle kunna öka tillväxten i USA ytterligare. Jag tror att när marknaden insåg att Trump egentligen inte fick så mycket gjort, då blev man lite rädda. Man såg det bland annat genom att de långa räntorna, som hade stigit, började falla tillbaka igen. Så plötsligt var det inte helt säkert om räntorna skulle hållas låga och tillväxtutsikterna blev lite mer osäkra. Marknaderna blev lite rädda helt enkelt.

Läs mer om Delphi Europe här.

Bank och gruvbolag med stor potential

En av de sektorer som Espen K. Furnes tror mest på inför hösten är finanssektorn, där fonden i dagsläget har 30 procent av sina innehav. Förutom att bankerna gynnas av den underliggande tillväxten, som leder till mer utlåning, förväntas ECB också tillkännage en nedtrappning av sina kvantitativa lättnader.

– Vi tror att det kommer att leda till högre räntor och det är väldigt positivt för bankerna. När räntorna är så låga som nu finns det väldigt lite utrymme för bankerna att öka marginalerna. Men när räntorna stiger så är det en typisk period då bankerna har möjlighet att öka sina utlåningsmarginaler relativt kraftigt,

Ett av bolagen som förväntas gynnas av utvecklingen är den mellanstora franska banken Natixis, som är en av Delphi Europes större innehav. Banken, som är inriktad mot företag och kapitalförvaltning, har enligt Espen K. Furnes levererat ett fantastiskt track record, med en solid intäktstillväxt och är fortsatt attraktivt prissatt. Ett annat exempel på bolag som Delphi Europe satsat på utifrån sin trendanalys är Boliden, som förväntas tjäna på stigande råvarupriser.

– Tillväxten i världen kommer fortsätta att öka och vi tror att råvarupriserna kommer fortsätta öka, framförallt på zink och koppar och där är Boliden väldigt väl positionerade. Dessutom är det ett välskött bolag med ett bra ”track record” och som har koll på sina kostnader. Vi tror att de kommer vara ett av de bolag som kommer gå allra bäst.

Se Delphi Europes innehav här.

 

Presenteras av

 

delphi-logo

Delphi Europe

Delphi Europe är en aktivt förvaltad UCITS aktiefond som placerar på de europeiska börserna.

Genom en kombination av trendanalys och fundamental analys av framförallt enskilda bolag och branscher, söker fondförvaltaren långsiktig meravkastning genom en aktiv strategi som är helt oberoende av index.

Portföljen består av 30-40 medelstora och stora bolag. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Index NTR. Fonden är lämpligt för privatpersoner och företag som vill ha aktiv förvaltning bland europeiska bolag, och som tolererar fluktuationer som fondinvesteringar medför.

Läs mer om fonden här

Riskprofil 5/7

Årlig avgift: 2 %

Medelavkastning per år, senaste fem åren: 12,3 % (2017-09-12)

Förvaltare: Espen K. Furnes (sedan 1999-03-08)

Läs fondens faktablad och hållbarhetsprofil.


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. delphifonder.se hittar du faktablad och prospekt.

Redaktionen