”Du ska tjäna pengar när alla andra förlorar”Genom lärdomar från både finanskriser och el-handel har hedgefondbolaget Alfakraft skapat en helt unik förvaltningsstrategi. Målet: Att låta dig tjäna pengar när ingen annan gör det.

– Vår förvaltning ska hjälpa dig att tjäna pengar när alla andra förlorar pengar, berättar Bengt Lindblad, vd för hedgefondbolaget Alfakraft, om filosofin bakom bolagets fonder.

Enligt Bengt Lindblad är just detta, att kunna tjäna pengar även när marknaderna går ner, det allra viktigaste för en investerare. Till skillnad från andra ger det dig nämligen möjlighet att återinvestera din vinst när priserna är som lägst. Som ett exempel på någon som bemästrat den filosofin nämner han Warren Buffet, som ofta lyckas ta sina positioner till ett lågt pris när andra är tvingade att sälja.

– Men vi är inte ”stock pickers”, utan vi arbetar med alfaförvaltning och har algoritmer som hjälper dig att tjäna pengar när exempelvis börsen går ner. Då kan du kan vara din egen Warren Buffet och plocka russinen ur kakan när de andra har förlorat, säger han.

För att åstadkomma detta har Alfakraft därför byggt upp ett brett utbud av kvantitativa hedgefonder, som alla har en låg korrelation mot andra marknader. Men enligt Bengt Lindblad är det minst lika viktigt att fonderna också har en låg korrelation sinsemellan. Därför investerar hedgefonderna inte bara i olika tillgångsslag utan är också diversifierade genom andra faktorer. Som ett exempel nämner han att fonderna skiljer sig rent metodmässigt, där vissa riktar in sig på att hitta stora ”vinnar-trades” och andra mer på att undvika ”förlorar-trades”.

– Men kanske är den viktigaste diversifieringen tidsdiversifiering. Alltså att man plockar pengar på olika delar av kurvan. Tittar man på vår fond Alfa Axiom till exempel så plockar den pengar på de långa trenderna samtidigt som Alfa XO plockar de korta trenderna, berättar Bengt Lindblad.

Att det inte räcker att diversifiera sig mellan olika tillgångsslag är en läxa som Bengt Lindblad menar att han dragit från finanskrisen 2008. En annan lärdom man drog från den kraschen var vikten av likviditet.

– Tittar man på vissa obligationsfonder exempelvis så är de inte likvida vid kraftiga börsfall. Så då har man det problemet istället. Därför ska våra fonder vara daglighandlade och de ska vara likvida, så att kunden kommer åt sina pengar när man väl behöver dem, säger han.

Läs mer om Alfakrafts förvaltnignsfilosofi här.

Finanskrisen 2008 var på många sätt avgörande för Alfakrafts utveckling. Innan 2008 hade bolaget varit helt fokuserat på handel med derivat på el-marknaden. Men när den marknaden tappade sin likviditet efter krisen började man leta efter nya möjligheter. Kunskapen från handeln med el-derivat, tillsammans med de insikter man fått från krisen, blev då istället grunden för dagens hedgefondförvaltning.

Under mer högvolatila perioder, som början av detta året, har Alfakrafts fonder också haft väldigt bra resultat. Bengt Lindblad tror också att allt fler nu börjar inse fördelen med att komplettera sin portfölj med hedgefonder, innan det är försent.

– Efter finanskrisen har många legat långa i aktier och det har varit en ”bull”-marknad under många år. Det är klart att under den perioden är folk mindre intresserade av hedgefonder så länge allting går bra. Men de blir mer intressanta när man börjar tycka att något är övervärderat och man vill ha in den här typen av verktyg. Så vi både hör och ser att det pratas mer om det just nu. Det finns ett större intresse.

Se hela Alfakrafts fondutbud här

Presenteras av


FAKTA

Alfakraft tillhandahåller kvantitativa hedgefonder där varje förvaltare äger och driver sin egen fond. Bolaget besitter därmed en unik möjlighet att attrahera och behålla marknadsledande fondförvaltare.

Kapitalförvaltningen bedrivs med fokus på att åstadkomma god riskjusterad och absolut avkastning.

Företaget har sitt säte i Sverige.

Läs mer på www.alfakraft.se

 

Bengt Lindblad, Alfakrafts vd. 

Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Redaktionen