Nytt svenskt vaccin närmar sig marknaden



Genom en ny teknologi – baserad på långvarig forskning – har svenska Intervacc nu utvecklat ett nytt vaccin mot en allvarlig och smittsam infektion på häst. Nu genomför bolaget en nyemission för att ta vaccinet ut på en växande marknad värd hundratals miljoner. ”Vi har avslutat säkerhetsstudier och kliniska prövningar, så vi vet att det fungerar" säger vd Jan-Ingmar Flock.

Kvarka är en svårbehandlad och extremt smittsam bakterieinfektion på häst som orsakar mycket lidande. Samtliga hästar i ett stall kan drabbas vilket medför att stallet måste hållas isolerat för sanering och karantänsrestriktioner och transportförbud införs. Kvarka orsakar därmed allvarliga ekonomiska konsekvenser för hästägare, ridskolor, stuterier och andra anläggningar.

För hästar som väl blivit smittade följer sedan en långvarig konvalescensperiod då de inte kan användas och fram tills nu har det saknats ett effektivt förebyggande skydd.

– De vaccin som finns mot kvarka på häst, det finns ett i Europa och ett i USA, används väldigt lite eftersom de har en hög riskprofil. De bygger på försvagade stammar av bakterien som i vissa fall givit upphov till kvarka-liknande symptom istället för att skydda, säger Jan-Ingmar Flock, professor i bakteriologi vid Karolinska Institutet samt vd för bolaget Intervacc.

Genom en ny vaccinteknologi har Intervacc dock löst det problemet. Utifrån forskning av Jan-Ingmar Flock och hans kollega, Bengt Guss vid Sveriges Lantbruksuniversitet har bolaget tagit fram en ny typ av kvarkavaccin, utan biverkningar.  Istället för att förlita sig på en försvagad form av bakterien, bygger Intervaccs vaccin (Strangvac®) på att hästen vaccineras med ofarliga rekombinanta ytproteiner. Hästen får då antikroppar mot kvarka – utan att riskera att drabbas av sjukdomen.

– Vi har avslutat säkerhetsstudier och kliniska prövningar, så vi vet att det fungerar. Vi har även optimerat den storskaliga tillverkningen. Det som återstår nu är att framställa två fullskaliga kommersiella satser som vi måste kunna visa upp i samband med registreringsansökan, säger Jan-Ingmar Flock.

Intervaccs ambition är att lansera Strangvac® på marknaden under början av 2019. I de primära marknaderna, USA och Europa, finns ungefär 16 miljoner hästar och av dessa vaccineras idag mellan 30-60 procent mot olika infektionssjukdomar. De är dessa hästar som är målgruppen för Strangvac® och med tanke på hur smittsamt kvarka är, sjukdommens kostsamma konsekvenser och avsaknaden av bra vacciner tror Jan-Ingmar Flock att Strangvacs marknad kan vara värd flera hundra miljoner kronor årligen.

Läs mer om teknologin bakom Strangvac® 

Nyemission inför lansering

Intervacc genomför nu en nyemission. Finansieringen kommer användas till de återstående stegen i vaccinets utveckling, att förstärka bolaget genom att utveckla dess marknads- och försäljningsorganisation, en utvidgning av produktportföljen och utveckling av ytterligare vacciner.

När det gäller just marknads- och försäljningsarbetet har Intervacc dessutom en stor fördel framför andra forskningsbetonade bolag; sedan 2014 är Nordvacc Läkemedel AB dotterbolag inom koncernen. Nordvacc har mer än 30 års erfarenhet av att sälja vacciner på veterinärmarknaden och har redan en etablerad och lönsam marknads- och försäljningsorganisation i Norden och baltikum.Jan-Ingmar Flock betonar att då blir förutsättningarna optimala när Strangvac® väl ska lanseras på dessa marknader. Nordvacc finansierade även i ett tidigt skede utvecklingen av Strangvac®.

Genom emissionen ska försäljningsorganisationen nu förstärkas ytterligare och Nordvacc kommer som distributörer dessutom plocka in flera nya produkter samt förvärva marknadsrättigheter för att bredda sortimentet.

Läs mer om emissionen här.

Intervaccs ambition slutar inte heller med Strangvac®. På sikt är nämligen målet att använda teknologiplattformen bakom Strangvac® för att ta fram vaccin mot andra infektioner där det idag saknas bra vacciner. Till exempel har Intervacc fått lovande resultat från ett nytt vaccin mot en streptokockinfektion som drabbar smågris. Här är den potentiella marknaden ännu större än för Strangvac®

  – Vaccinologi generellt sett, både på human- och veterinärsidan, är i växande, mycket på grund av ökande problem med antibiotikaresistens, nya teknologier och en ökad insikt om vikten av god djurhälsa. Det gör att man får titta mer på profylax, alltså förebyggande åtgärder exempelvis genom vaccination.

Presenteras av


FAKTA Nyemission:

Anmälningsperiod: 27 februari – 17 mars 2017

Antal Units i nyemissionen: Högst 5 000 000 Units kommer att emitteras i Erbjudandet. Vid utnyttjande av Utökningen kommer ytterligare högst 750 000 Units att emitteras. Teckningskursen och teckningsperioden för dessa ytterligare Units kommer i sådant fall att vara samma som för de första 5 000 000 emitterade Units i Erbjudandet.

Teckningskurs: 10 SEK per Unit. Courtage utgår ej.

Unit: En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri Teckningsoption.

Teckningsoptionen: En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Intervacc till emissionskursen 12 SEK under perioden 1–30 mars 2018.

Se hela erbjudandet på 
www.intervacc.se

 

 

Jan-Ingmar Flock, vd för Intervacc.

Redaktionen