REALXSTATE ger ut preferensaktier till 9.25% utdelningBygg- och fastighetsbolaget RealXState emitterar preferensaktier till 9.25% utdelning för att möjliggöra förvärvet av byggbolaget OPP. Med förvärvet skapas goda förutsättningar för att utnyttja det gynnsamma marknadsläget och utveckla koncernens verksamhet inom fastighetsutveckling. 

RealXstate bildades 2013 och är ett helägt dotterbolag till Mindhouse AB. Affärsidén innefattar byggverksamhet samt fastighetsutveckling.

– Genom att kombinera byggverksamheten med fastighetsutveckling skapas en grund för att framgångsrikt driva framtida utvecklingsprojekt med goda möjligheter till expansion finansierad med eget kapital från verksamheten samt projektfinansiering, säger Anders Lidén VD. 

Initialt kommer RealXState fokusera på att förvärva fastigheter med goda kassaflöden som utvecklingspotential. Bolaget är i diskussion om förvärv av flera attraktiva fastigheter och projekt i framförallt Stockholm och Nacka kommun. Bolaget kommer även att i egen regi utveckla och genomföra ombyggnationer och konverteringar av bostadsfastigheter till bostadsrättsföreningar och därefter sälja lägenheterna vid färdigställandet. 

Etablerade kundrelationer 

– För den långsiktiga överlevande måste det finnas en underbyggande verksamhet som löpande genererar kassaflöde och det är här OPP kommer in i bilden, förklarar Anders Lidén vidare.

OPP är ett lönsamt och välkapitaliserat byggbolag verksamt i Storstockholm och involverat i främst nybyggnation samt renovering och tillbyggnad. 

– Det är ett starkt och framgångsrikt byggbolag med gedigen kunskap och långa etablerade kundrelationer vilket ger oss en väldigt bra plattform att utgå ifrån. OPP är också väldigt duktiga på att lära upp ny ledningspersonal, framhåller Anders Lidén. 

Förvärvet kompletterar verksamheten med möjligheten att renovera, bygga om och vidareutveckla bland annat de förvärv som RealXState kommer att genomföra. Samtidigt positionerar sig OPP väl för egen framtida tillväxt. RealXStates förvärv öppnar möjligheter att expandera OPP:s nätverk av beställare och OPP kommer också erhålla uppdrag från RealXStates fastighetsutvecklingsprojekt. 

Kassaflöde från byggverksamheten

Anders Lidén har under åtta år ägt och varit verksam i koncernens ägarbolag Mindhouse som främst sysslar med bostadsprojektering. Iden sedan starten 2007 var att skapa kassaflöde genom projektavslut, och på drygt två år byggde bolaget upp en projektportfölj från noll till 328 bostadsrätter. 

– Min plan nu är att genomföra samma utveckling med RealXState, fast utifrån en betydligt starkare plattform med kassaflöde från byggverksamheten. Min vision har sedan länge varit att skapa en variant på ett mindre JM genom att kombinera byggverksamhet med kommersiella kassaflödesfastigheter och bostadsprojekt. Avsikten är att jobba med Stockholm i första hand men även med Mellansverige, förklarar Anders Lidén affärsidén med det nya bolaget.

Stark organisation i ryggen

RealXState blir en mycket väl förberedd verksamhet med en kombination av olika kompetenser.

– Mindhouse byggdes upp med två tomma fickor,. RealXstate byggs upp med en stark organisation och en kassa redo för förvärv av nya projekt. Nu har vi tio års erfarenhet av fastighetsutveckling med fokus på bostäder, och har lärt oss vad som är viktigt att ha med sig som en trygg plattform för att projektet ska bli ännu bättre och för att kunna bygga för framtiden. Vi har också en väl sammansatt styrelse med en bred och lång erfarenhet av fastighetsutveckling, fastighetsinvesteringar, finansiering, byggnation och juridik, säger Anders Lidén. 

Kvartalsvisa utbetalningar

För att möjliggöra förvärvet av OPP genomför RealXState en nyemission av preferensaktie med efterföljande notering av aktierna på First North. En preferensaktie ger till skillnad från vanlig stamaktier en garanterad fast årlig direktavkastning. I RealXStates fall så kommer avkastningen att ligga på 9,25 procent med kvartalsvisa utbetalningar fram till och med 2018. Därefter höjs direktavkastningen till motsvarande 10.75 procent (räknat på aktiens teckningskurs). 

Fortsatt välmående marknad

Läget på fastighetsmarknaden är idag gynnsamt med stark efterfrågan på bostäder, historiskt låga räntor och många som söker investeringsprojekt. Riksbankens beslut att sänka reporäntan under noll procent, tillsammans med det mycket gynnsamma finansieringsklimatet som råder, bedöms också leda till en fortsatt välmående marknadsmiljö för fastighetsbolag. 

– Det är en väldigt intressant tid just nu att sätta ihop en ryggsäck för framtiden utifrån vad vi står inför. Det finns mycket jobb att göra ute på marknaden, avslutar Anders Lidén. 

Presenteras av

logo1
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG: 

Emissionbelopp: 50 MSEK 

Antal aktier i erbjudandet : 120 000 preferensaktier

Teckningskurs: 400 kr per preferensaktie

Sista teckningsdag: 30 juni 2015 

Prospektwww.realxstate.se eller
www.nordfk.se

Redaktionen