LifeAssays satsar stort på ny testteknikGenom en lyckad nyemission har svenska LifeAssays nu säkrat finansieringen för en ambitiös utvecklingsstrategi. Bolaget har inte bara siktat in sig på nya stormarknader utan utvecklar även ny teknik som kan utmana både inom veterinärmarknaden och humanmedicin.
– Den snabbast växande delen av humandiagnostiken är enligt många hemtestandet. Där skulle vår teknik passa perfekt, säger vd Anders Ingvarsson.

Det svenska medtech-bolaget LifeAssays har i dag byggt upp en stark position på den nordiska veterinärmarknaden. Anledningen är deras unika diagnosverktyg som använder magnetism för att mäta förekomsten av specifika proteiner i blod. På så vis kan instrumenten inte bara upptäcka infektioner i blodet, utan även mäta hur allvarliga de är.

De senaste åren har LifeAssays även genomfört stora satsningar för att bredda sitt produktutbud och sin geografiska närvaro. Under 2017 lanserade bolaget exempelvis nya tester för både katt och häst och påbörjade dessutom sin etablering i Kina, Tyskland och USA.

Det nya kattestet byggde på en helt ny inflammations-markör och gav under förra året en rejäl skjuts i försäljningen. Det nya testinstrumentet för häst bygger i sin tur på ny teknik som LifeAssays förvärvat genom att köpa ett finskt bolag. LifeAssays vd, Anders Ingvarsson, berättar att köpet av det finska bolaget och deras teknologi varit en viktig del av deras strategi.

– De stora labbens tester kan vi idag göra lika bra på en mindre klinik med våra produkter. Nu siktar vi på att kunna göra produkter som fungerar lika bra men som får plats i fickan på veterinären som är ute och besöker en gård eller när man skall ta ett test i hemmiljö.

Läs mer om LifeAssays teknik här. 

Tittar på humanmarknaden

Nästa steg i LifeAssays utvecklingen kommer därför vara en helt ny typ av engångstest, som krymper ner test-tekniken till en liten sticka som veterinären bär med sig. En aspekt som gör de här engångstesterna unika är att de eliminerar behovet av att späda ut blodprovet och separera röda blodkroppar. Denna del av processen är viktig för att kunna få ett tillförlitligt resultat men ökar också risken för handhavandefel. LifeAssays engångstester kommer därför att sköta den processen på egen hand och allt veterinären behöver göra är att droppa på blodet.

Anders Ingvarsson förklarar att de här engångstesterna kommer öppna upp en helt ny marknad för bolaget, och inte bara inom veterinärmedicin.

– Den största potentialen för den här tekniken ligger i att föra över den till humanmarknaden. Hela världsmarknaden för veterinärdiagnostik är värd lite drygt fyra miljarder dollar per år. Marknaden för humandiagnostik är värd cirka 65 miljarder dollar i år och ska upp till 90 miljarder år 2023.

Genomförde nyemission för att finansiera satsningen

LifeAssays plan är att lansera engångstesterna på veterinärmarknaden under 2019. Under tiden plattformen färdigställs för vetrinärmarknaden kommer man att leta efter partners som är intresserade av att utveckla tekniken även för humansidan. Parallellt med detta kommer man dessutom att fortsätta sin fokuserade satsning på marknaderna i USA och Tyskland med dagens tester för veterinärmarknaden.

För att möjliggöra allt detta genomförde bolaget i slutet av maj en fullt garanterad nyemission på 22,2 miljoner kronor. Anders Ingvarsson förklarar att emissionen är ett viktigt tillskott för bolaget efter de likviditetsproblem man haft under början av året. Därmed tror han att LifeAssays återigen kommer kunna fokusera på den globala försäljningen.

– Målet är att öka trycket på marknaden och att använda personalen på ett mer säljinriktat sätt. Försäljning och Fokus blir våra ledord under resten av det här året och 2019

Presenteras av

logo-top

 

LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA).

Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin.

För mer detaljer se www.lifeassays.com

Redaktionen