Efter genombrottet – svenska gasbolaget nära produktionSedan 2002 har projekteringsföretaget Igrene sökt efter gasfyndigheter runt Siljansringen i Dalarna. Efter ett genombrott i det så kallade ”Morafältet” genomför bolaget nu en nyemission för att kunna påbörja den efterlängtade gasproduktionen.

”Vattenreservoarerna i Morafältet är så fyllda med gas att det vida överträffar vad vetenskapsmännen hade räknat med”, säger bolagets VD Mats Budh.

Att det finns gas runt Siljansringen är ingen nyhet enligt Mats Budh, vd på prospekteringsbolaget Igrene. I generationer har människor sett hur metangas sipprat upp och åstadkommit öppna hål i sjöisarna på vintrarna. Det som ingen hade väntat sig är dock vilken volym av gas som verkar finnas fångad runt Siljansringen.

– I början på maj gjorde vi ett enkelt produktionstest i ett hål som bara var 220 meter djupt. Men redan på 220 meter lösgjorde vi så enormt mycket gas att vi fick lov att avbryta det enkla testet medan vi fortfarande kunde stoppa gasen från att tränga upp ur djupet, säger Mats Budh.

Enligt Mats Budh beror de stora gasfyndigheterna runt Siljansringen på ett meteoritnedslag som inträffade för 377 miljoner år sedan. Nedslaget trasade sönder berggrunden runt Siljansringen vilket skapade reservoarer i urberget som kunde hålla kvar metangasen nära ytan. Till skillnad från många andra gasfyndigheter behöver man därför bara borra några hundra meter, snarare än några kilometer, för att hitta gasen.

»Redan på 220 meter lösgjorde vi så enormt mycket gas att vi fick lov att avbryta det enkla testet«

 

Det faktum att gasen är så lättillgänglig har länge varit den största fördelen för Igrene, då det innebär att fyndigheterna inte behöver vara särskilt stora för att bli kommersiellt gångbara. Men när man nu upptäckt att fyndigheterna verkar vara större än man tidigare trott, ser framtiden ännu ljusare ut för Igrene.

»Hur många miljarder kubikmeter metangas har vi då under fötterna i Morafältet?«

Läs mer Igrenes nyemission här

Nyemission för att starta produktion

Allra störst framgång har Igrene haft vid det så kallade Morafältet. Utifrån tester som bolaget gjort på berggrunden har ryska forskare räknat ut den teoretiska storleken på gasfyndigheten där. Enligt deras beräkningar uppskattas mängden metangas som kan utvinnas till mellan en halv och en miljard kubikmeter. Men enligt Mats Budh har Igrenes testhål visat att den beräkningen ligger i underkant.

– Vattenreservoarerna i Morafältet är så fyllda med gas att det vida överträffar vad vetenskapsmännen hade räknat med. De räknade med ungefär en kubikmeter gas per kubikmeter vatten. Vi kunde visa att vi faktiskt får ut fyra kubikmeter gas per kubikmeter vatten. Hur många miljarder kubikmeter metangas har vi då under fötterna i Morafältet? frågar sig Mats Budh.

Med dessa framgångar i ryggen genomför Igrene nu också en nyemission under september månad. Målet med nyemissionen är att ta in 23,5 miljoner kronor som ska gå till förberedelser för faktisk produktion av metangas. Det innefattar både att värva spetskompetens men också att projektera en produktionsanläggning. Dessutom återstår en del tester som krävs för att få ett slutgiltigt produktionstillstånd av staten. Just tillståndsprocessen ser Mats Budh också som den största osäkerheten kring när man kan börja den faktiska produktionen.

– Vi säger allt mellan 18 och 24 månader, berättar han.

Presenteras av

FAKTA NYEMISSION:

Antal aktier i nyemissionen: 1 301 650

Nuvarande antal aktier: 7 376 020

Teckningstid: 15 – 30 september 2016

Sista dag inkl företrädesrätt: 9 september 2016

Första dag exkl företrädesrätt: 12 september 2016

Avstämningsdag för företräde: 13 september 2016

Handel i teckningsrätter: 15 – 28 september 2016

Handel i BTA Från och med den 15 september till och med fram till dess emissionen har registrerats hos bolagsverket.

Teckningsrätter: För en gammal aktie erhålles 3 teckningsrätter, Det krävs 17 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie

Mats Budh, Igrenes vd.

Mats Budh, Igrenes vd.

Redaktionen