Fördelarna med att köpa obligationer istället för aktierDet finns både fördelar och nackdelar med att köpa aktier istället för obligationer. Att förstå skillnaden mellan de två är nyckeln till att kunna fatta rätt beslut för din portfölj.

Aktier och obligationer skiljer sig markant i upplägg, utbetalning, avkastning och risker. Aktier innebär en form av ägarskap och representerar ett deltagande i bolagets tillväxt. Generellt får investerare inga löften om garanterad avkastning när man initialt investerar utan lönsamheten i investeringen beror nästan helt och hållet på stigande aktievärde, vilket på en grundnivå är relaterat till utveckling och tillväxt (det vill säga ökade intäkter) i bolaget.

Fördelar och nackdelar

  • Aktier har större potential för högre avkastning än obligationer men de kommer också med större risk.
  • Obligationer ger generellt mer pålitlig avkastning och passar investerare som letar efter låg risk bättre.
  • För de flesta investerarna är en kombination av aktier och obligationer det bästa alternativet. Diversifiering sänker riskerna.

En obligation är en form av skuld där du är utlånaren istället för lånaren. De är kontraktsbundna lån som görs mellan investerare och institutioner som, istället för avkastning för finansiering, betalar ut en premie för lånet. Investeraren får också det nominella värdet vid löptidens slut. Garantin för återbetalning och inbetalningar påverkas enbart av låntagarens möjlighet att skapa nog med kassaflöde för att kunna betala tillbaka obligationsinnehavarna.

Så vilket alternativ är bäst? Svaret är att inget är bättre än det andra. Aktier och obligationer har både fördelar och nackdelar beroende på vad du är ute efter.

Fördelar med att köpa aktier istället för obligationer
Aktier har potential att generera högre avkastning än obligationer. Investerare som är villiga att acceptera högre risk än obligationsinnehavare, och som föredrar fördelen med ett visst ägarskap i ett bolag och dess obegränsade potential i ökande aktievärde, bör investera i aktier.

Genom att diversifiera dina investeringar och placera pengar i både aktier och obligationer så får du en viss säkerhet medan du fortfarande har möjlighet för större avkastning i dina aktieinvesteringar.

Nackdelar med att köpa aktier istället för obligationer
Generellt så är aktier mer riskfyllda än obligationer. Aktier garanterar inte avkastning medan obligationer vanligtvis erbjuder hyfsat pålitlig avkastning genom utbetalningarna. Därför är möjligheten att få högre avkastning större med aktier men risken att förlora pengar är också högre. Investerare som är ute efter säkerhet i sitt kapital och föredrar en periodisk betalningsstruktur under en begränsad tid bör hellre investera i obligationer.

Redaktionen