Ripasso Energy vill skriva svensk industrihistoria

Gunnar Larsson, vd och grundare. PWR BLOK, en containerbaserad lösning där Ripasso Energys stirlingmotorer utvinner el ur rest- och fackelgaser.

Ripasso Energy har vidare­utvecklat den 200 år gamla stirlingmotorn och lanserar nu en produkt, PWR BLOK, som både sänker kundens elkostnad och koldioxid­utsläpp. Vi kan skriva svensk industrihistoria, säger VD Gunnar Larsson.

2008 grundade den förre Kockums-VD:n Gunnar Larsson Ripasso Energy. Med sig hade han en exklusiv och evig licens för tekniken Kockums världsledande stirlingmotor. Hos Ripasso vidareutvecklades tekniken för att användas i elproduktion och 2012 var den så förfinad att den satte inofficiellt världsrekord i konvertering av solenergi till elektricitet vid bolagets referensanläggning i sydafrikanska Kalahariöknen.

Eftersom solen inte alltid lyser fortsatte utvecklingen och 2016 lanserade bolaget en hybridmodell som kan köras både med sol- och bränsleuppvärmning och därmed producera hållbar el dygnet runt. Det är en lösning som bolaget är ensamma i världen med.

I höstas lanserades PWR BLOK, en containerbaserad lösning där bolagets stirlingmotorer utvinner el ur rest- och fackelgaser. Dessa gaser är en vanlig biprodukt vid behandling av malm som idag bränns bort utan att göra någon nytta.

– Varje år bränns det globalt bort restgas med ett energiinnehåll som motsvarar hela Afrikas elkonsumtion. Vår lösning gör det möjligt att utvinna energi ur denna restgas till ett pris som många gånger är lägre än elpriset på de flesta marknader, säger Larsson.

Ripasso Energy förstärker satsningen på PWR BLOK och genomför en nyemission. Läs mer här

 

»Vi är mycket optimistiska om framtiden och har sedan starten 2008 drivits av övertygelsen om att vi kommer att skriva svensk industrihistoria«

 

Initialt fokuserar bolaget på den stora ferrokromindustrin i Sydafrika. Med en PWR BLOK går det att producera el från restgaserna till det rekordlåga priset 17 öre per kWh, vilket innebär en så stor kostnadsbesparing för kunden att återbetalningstiden för en investering i PWR BLOK är endast tre år. Dessutom minskar behovet att köpa el från det fossiltunga sydafrikanska nätet, vilket gör att koldioxidutsläppen också minskar.

I november tecknade Ripasso en avsiktsförklaring med en sydafrikansk ferrokromproducent om en försäljning av sju stycken PWR BLOK 400-F. Affären, som ska vara färdigförhandlad den 22 december, blir det första steget på vad bolaget hoppas blir en mycket spännande resa.

– Vi är mycket optimistiska om framtiden och har sedan starten 2008 drivits av övertygelsen om att vi kommer att skriva svensk industrihistoria. Affären i Sydafrika blir ett spännande första steg på den vägen, säger Larsson.

Presenteras av

Bolaget grundades 2008 av Gunnar Larsson, tidigare VD för Kockums. Från Kockums säkrades samma år en exklusiv och evig licens för stirlingteknologin.
Bolaget har världsrekord i störst uteffekt från motorn (33 kW) och i effektivitet från motorn (32% för sol, 29–35% för gas).
Den patenterade hybridmotorn fungerar med alla brännbara gaser och kan producera kostnadseffektiv el alla dygnets timmar.

Läs mer på www.ripassoenergy.com


 FAKTA NYEMISSION 

Emissionsbelopp: Högst ca 91,7 MSEK
Antal: Högst 18 347 312 Nya Aktier
Företrädesrätt till teckning: Innehav av en aktie på avstämningsdagen ger rätt till tre teckningsrätter. Tio teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie.
Teckningskurs och nominellt belopp: Fem SEK per ny aktie
Avstämningsdag: 30 november 2017
Teckningstid: 4 december 2017 – 15 december 2017

Läs mer om emissionen och teckna här

 

Redaktionen