Atlant Fonder levererade under börsstöketAtlant Fonder har fem marknadsneutrala hedgefonder med låg korrelation till aktie- och räntemarknaden, varav en nyligen blev utnämnd till Årets Bästa Hedgefond. Sättet de förvaltar på är unikt i Sverige. Ett starkt fokus på att skydda fondvärdet och bevara kapital har gjort att de stått emot börsfall med bibehållen positiv avkastning och samtidigt sett ett allt större intresse bland investerare.

Att skapa en stabil och positiv avkastning oavsett vad som händer på aktie- och räntemarknaden, vare sig den är stillastående eller nedåtgående, är Atlant Fonders huvudfokus. Det fristående fondbolaget driver sedan 2006 aktiv förvaltning av hedgefonder med en strategi som bygger på kvantitativ analys, förlustminimering och aktivitet tillsammans i kombination med skickliga förvaltare.

– Vi är väldigt aktiva på derivatmarknaden och våra derivatstrategier är det som skiljer oss väldigt mycket från andra fondbolag. Vi använder väldigt lite av fonden varje gång som vi tar en position i derivat vilket gör att när vi får fel så förlorar vi väldigt lite men när vi får rätt så kan vi tjäna flera gånger det investerade kapitalet, förklarar Nikos Georgelis, förvaltare på Atlant Fonder.

Atlant Opportunity växer snabbt
Atlant Fonder har totalt sju hedgefonder med olika riskprofil varav fem är marknadsneutrala. Fonden Atlant Opportunity var bolagets snabbast växande under 2018. Under de tre år den varit aktiv har intresset från större institutionella placerare ökat allt mer och Atlant spår att den kommer att fortsätta att växa framåt.Fonden har ett avkastningsmål på 5% över riskfri ränta.

– Opportunity fyller en lucka i många kunders portföljer och är perfekt om man letar efter bra avkastning och låg risk. Fonden har avkastat nästan 20 procent på tre år med en standardavvikelse på 2,8 procent. Vi har också haft 80 procent positiva månader sedan fondstart 2016, trots en fallande börsmarknad, berättar Michael Ekelund, vd på Atlant Fonder.

– Tittar man på ränteläget i Sverige så vet vi att korta räntefonder och likviditetsfonder har haft negativ avkastning som grupp de senaste fem åren. Vill man istället ha 4-5 procents avkastning till behaglig risk är den här fonden ett bra alternativ, fortsätter han.

Stabil utveckling under börsfallet
Under höstens börsfall tappade många av Atlants konkurrenter som jobbar mot aktiemarknaden mellan 6-7 procent under de berörda månaderna. Där kunde Atlant fonder istället se en stabil utveckling trots börsfallet.

– Vi kunde stå emot den skakiga marknaden och är väldigt nöjda över att vi lyckades leverera en fin avkastning till våra investerare. Vi strävar efter att vara marknadssneutrala och försöker vara disciplinerade med att hedga bort marknadsrisker. Vår förvaltning utgår alltid från en makroekonomisk vy men det viktiga för oss är inte hur fonderna beter sig när vi har rätt, för då vet vi att vi kommer tjäna pengar, utan hur fonderna kommer bete sig i de scenarion där vi har fel. Stort fokus läggs på att simulera våra portföljer under antagandet att vi har fel och sedan justerar vi fonderna eller lägger en strategi för hur vi hanterar fonderna i de utfallen. På detta viset blir vi aldrig överraskade, säger Nikos Georgelis

Intresset för Atlant Fonder har visat sig på fler än ett sätt. 2018 fick den marknadsneutrala fonden Atlant Stability Offensiv utmärkelsen Årets Bästa Hedgefond av Fondmarknaden.

– Det är ett bevis på att vi lyckats skapa en uthållig stabil fond som genererar värde över tid. Utmärkelsen har gjort att vi blivit mer uppmärksammade i branschen och folk är nyfikna på oss vilket vi tycker är väldigt roligt, avslutar Michael Ekelund.

Läs mer om Atlant Fonder här


Atlant Fonder AB (org nr 556631-9710) är ett fristående fondbolag grundat 2006 som uteslutande driver aktiv förvaltning av hedgefonder. Merparten av aktieägarna är andelsägare i fonderna. Samtliga medarbetare är delägare i företaget. Företaget har sju medarbetare med kontor i Lund, Stockholm och Sälen.

Investeringsfilosofin bygger på kvantitativ analys, förlustminimering, aktivitet och fokus i kombination med förvaltarnas skicklighet. Målet är att leverera god riskjusterad avkastning, oavsett hur den underliggande marknaden utvecklar sig.

Redaktionen