”Absolut inga magkänslor får förekomma”

Thomas Stridsman förvaltare, Alfa Axiom Fund.

Fokus på positionsstorlekar snarare än timing, det är hemligheten bakom modellen som givit Alfa Commodity Fund sin framgång. Efter sex starka år byter hedgefonden nu namn till Axiom för att bättre representera bredden i den lyckade strategin.

– Jag tror aldrig någonting utan håller mig alltid helt neutral till marknaderna och låter bara mina system försöka fånga det de kan, säger Thomas Stridsman som förvaltat hedgefonden Alfa Commodity Fund sedan starten 2010.

Fonden har sedan start avkastat i snitt 7 procent per år genom att förlita sig på den algoritm som Thomas Stridsman skapat. Algoritmen och även själva strategin bakom fonden är båda resultatet av några viktiga insikter som Thomas Stridsman fått genom åren.

– Jag kom till en första insikt i samband med att jag skrev mina böcker kring millenieskiftet. Då förstod jag på ett intuitivt sätt att ”money management”, alltså storleken på positionen, betyder så mycket mer än när du köper och säljer någonting, berättar han.

Utifrån den här insikten genomförde Thomas för 8 år sedan även en analys av sina mest framgångsrika konkurrenter. Genom att titta på hur dessa fonder arbetade med sina positionsstorlekar fick han fram ett antal parametrar som verkade leda till framgång. Utifrån detta byggde Thomas Stridsman sedan en money management-algoritm och tog fram den strategi som blev grunden för Alfa Commodity Fund.

– Man måste mata den här algoritmen med trades. Så frågan var: hur matar man den på det mest effektiva sättet? Jag kom fram till att strategin ”kortsiktigt trendföljande” är det som drar bäst nytta av den här algoritmen. Så på den vägen är det, säger han.

Bred strategi med låg korrelation till börsen

Alfa Commodity Fund handlar terminskontrakt inom sex olika marknadssegment: valutor, räntor, aktieindex, energiprodukter, metallprodukter och jordbruksprodukter. Utifrån de rådande marknadsförutsättningarna och trenderna bestämmer algoritmen sedan vilka positioner som fonden ska ta inom dessa segment.

Modellen har under fondens första sex år levererat en stabil avkastning på i genomsnitt 7 procent, dessutom med en låg korrelation till aktiemarknaderna. Under börsraset i slutet av förra sommaren och under vårens turbulens hade fonden exempelvis väldigt starka perioder. Men för Thomas Stridsman är det ändå den stabila leveransen, snarare än enskilda succédagar som är kärnan i fonden. 

– Vid enskilda tillfällen gör modellen så jäkla rätt att det finns inte, och det är då pressen ringer och vill ha en kommentar. Men jag själv tycker att de här riktigt stora händelserna är mer tur från gång till annan. Jag tycker däremot själv att vi har levererat ett jättebra resultat ända sedan start. Vi har visat att vi faktiskt har gjort något lite bättre än konkurrenterna hela tiden.

Namnbyte för att visa bredden

I takt med att fler fått upp ögonen för fonden och marknaden blivit mer kunnig kring hur fondtypen fungerar planerar man nu också ett namnbyte. Det nya namnet Axiom ska bättre återspegla hur fonden fungerar och inte lägga lika mycket fokus på just råvaror som det tidigare namnet.

– Axiom betyder ju ungefär ”vedertagen sanning”. Det tycker jag känns rätt för fonden. Om mitt system tar en position att gå lång olja eller kort aktieindex så ska vi leva med att den positionen är nu den vedertagna sanningen, det här är vad marknaden ska göra framöver. Absolut inga magkänslor får förekomma.

Presenteras av


FAKTA

Alfa Axiom Fund

  • Placerar i trender – Fondens mål är att hitta de långa marknadstrenderna, och kapitalisera på dessa oavsett riktning och konjunktur.
  • Absolut avkastning – Fondens mål är att öka i värde varje år oavsett marknadsutveckling.
  • Hög riskjusterad avkastning – Fondens mål är att ge en genomsnittlig årsavkastning på ca 15 % till en standardavvikelse om ca 13 %, över en period om 3 år eller längre.
  • Låg korrelation – Fondens mål är att inte samvariera med traditionella tillgångsslag som aktiemarknad och räntemarknad.
  • Diversifiering – Fondens mål är att motverka effekterna av kraftiga nedgångar på aktiemarknaden.
  • Maximal riskspridning – Fondens mål är att sprida risker och vinstmöjligheter över flera så kallade makromarknader, som räntor, valutor, aktieindex och råvaror.

Fondens startdatum: 2010-06-01

Risknivå: 5/7

Förvaltare: Thomas Stridsman

Avkastnings sedan start: 53,44 % (2016-07-31)

Förvaltningsavgift: 1,5 %

Prestationsbaserat arvode: 20 % med high watermark

Läs mer om fonden på www.alfakraft.se

 

 

Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Redaktionen