Nyemission: Här är företaget som kan lösa bristen på rent vatten

Det råder brist på färskvatten – men nu finns en billigare teknik för att framställa dricksvatten.

En produkt som använder spillvärme för att rena och avsalta vatten till betydligt lägre kostnad väcker stor uppmärksamhet.
Samtidigt genomför bolaget bakom, HVR Water Purification, en nyemission för att påbörja produktion och marknadsföring av produkten, WaterApp.
– Vi ser en enorm potential för WaterApp. Den kommer att kunna påverka vardagen för väldigt många människor världen över, säger Aapo Sääsk, vd på bolaget.

Tillgången till rent vatten är en av de stora utmaningarna för världens befolkning. Trots att jordens yta till 70 procent består av vatten, är det bara en enda procent av allt vatten som finns som utgörs av färskt grundvatten. Den resterande mängden färskvatten som finns är bundet i glaciärer och is. Runt om i världen råder en akut brist på rent dricksvatten.

Företaget HVR Water Purification (HVR) har sysslat med vattenrening i mer än 30 år. Under lång tid har man utvecklat och testat en ny produkt, WaterApp, som på ett sinnrikt sätt utnyttjar spillvärme från kraftverk för att rena vatten.

– WaterApp skulle kunna producera 25 miljarder kubikmeter rent vatten per år, alltså några kubikmeter per person på jorden, genom att utnyttja energin i den spillvärme från kraftverk som inte kommer till användning, säger Aapo Sääsk.

Ett stort konventionellt kraftverk omvandlar cirka hälften av sitt bränsle till el. Små kraftverk omvandlar mindre och ett solkraftverk bara cirka 20 procent. Resten blir värme som måste kylas bort för att kraftverket ska fungera. Det är denna värmeenergi som WaterApp kan använda för att rena eller avsalta vatten.

– Genom att driva tekniken med kylvatten i ett kraftverk kan utgiften för värmeenergi elimineras. Kostnaden minskar därmed med mer än hälften jämfört med de metoder för avancerad vattenrening som används i dag. Absolut rent vatten från WaterApp kostar cirka ett öre per liter, det har alla råd med, säger Aapo Sääsk.

Kan rena många typer av vatten
Behovet av rent vatten är stort på de flesta hållen i världen och många stora städer är kustnära vilket gör behovet av att avsalta havsvatten kritiskt.

WaterApp bygger på teknik som patenterats av HVR och som kan rena många typer av vatten, som flod- eller sjövatten, förorenat brunnsvatten, bräckt vatten, saltvatten och till och med industriellt avlopp. Den tar bort mer än 99 procent av alla föroreningar, och vattnet kan sedan drickas eller användas i industrin.

WaterApps teknik har under de senaste 15 åren testats på många håll i världen, bland annat i Grekland, Saudiarabien och Qatar.

Världsmarknaden för vattenreningsutrustning uppgår till 620 miljarder kronor och HVR har som mål att vinna 2,5 procent av marknaden fram till år 2028. Det skulle innebära en omsättning på 16 miljarder kronor bara för WaterApp.

Pågående nyemission
21 januari till 4 februari pågår en nyemission där HVR tar in 24 miljoner kronor för att påbörja storskalig produktion och marknadslansering av WaterApp. Sedan tidigare har intresse för bolag visats från flera håll.

– Vi har haft kontakt med ett antal internationella investmentbolag som är särskilt intresserade av att investera i miljöteknik. Vatten ligger högt på deras agenda och vi kommer att ta kontakt när våra första produkter har nått framgång på marknaden, säger Aapo Sääsk.

WaterApp fick i december 2017 en Seal of Excellence i EU:s program Horizon 2020 SME Fas 1. Det ges till bland annat till företag som visat en en god förmåga att skapa tillväxt och nå framgång inom miljösektorn, och för produkter som anses kunna bli betydelsefulla för Europas framtida industriella tillväxt. Det är också en rekommendation för fortsatt finansiering för en marknadslansering.

HVR Water Purification AB (publ) bildades 1991 i syfte att utveckla produkter som gör renare dricksvatten än några andra produkter/tekniker på marknaden. Bolaget är publikt, onoterat och har cirka 4 000 aktieägare och bedriver sin verksamhet i egna lokaler i Stockholm. 

Fakta om nyemissionen
Teckningsperiod: 21 januari till 4 februari 2019
Teckningskurs: 60 kr/aktie
Minsta teckningspost: 150 aktier
Emissionsvolym: 24 miljoner kronor
Antal aktier i erbjudandet: 400 000

Redaktionen