Nordiska gruvprojektet nära byggstart2017 ser ut att bli ett avgörande år för det finsk-svenska gruvbolaget Sotkamo Silver. Efter många års hårt arbete står bolagets silvergruva i Sotkamo, Finland, nu redo för konstruktion. Målet är att ha gruvan i drift 2018 och i väntan på ett slutgiltigt investeringsbeslut har arbetet redan börjat.

  Vi har startat förberedande arbeten på gruvområdet; vi förbereder infrastruktur och har dragit ellinjer på arbetsområdet och gruvområdet. Vi håller även på att bygga tillfartsvägar så att de tunga maskinerna och materialtransporterna kan komma fram, både under konstruktionen av gruvan och även under produktion, säger Sotkamo Silvers vd Timo Lindborg.

Att det förberedande arbetet med gruvan nu inletts är ett stort steg för bolaget, som köpte rättigheterna till silvergruvan i Sotkamo 2006. Sedan köpet har bolaget investerat mycket tid och resurser i att göra geologiska och tekniska utredningar och att ansöka om de tillstånd som krävs för gruvdrift. Men med det arbetet bakom sig är målet nu att inleda gruvdriften till nästa årsskifte.

Stor potential

Resultaten av de analyser och undersökningar som gjorts på fyndigheten visar även på stor potential. På årsbasis förväntar sig Sotkamo Silver kunna utvinna ca 1,5 miljoner uns silver och 3000-4000 uns guld per år i koncentrat, som sedan säljs till smältverk. Med dagens metallpriser innebär det, enligt Timo Lindborg, att gruvan beräknas ha en livslängd på ungefär 6 år.

– Det här prisläget är helt enligt våra planer och silverpriset har ökat i år, från 14 till 17 dollar per uns. Men för oss är det viktigare vad priset är 2018 och 2019, säger Timo Lindborg.

För Sotkamo Silver har 2016 därmed dominerats av förberedelser inför ett avgörande 2017. Under första halvåret avslutade bolaget sin senaste genomförbarhetsstudie, som visade att fyndigheten var större än väntat, och köpte även in ett anrikningsverk till gruvan. I juni genomförde bolaget sedan en fulltecknad nyemission, som plockade in 20 av de 35 miljoner euro som krävs för att kunna färdigställa gruvan och påbörja produktionen.

Vill börja konstruktion under första kvartalet 2017

Sedan nyemissionen i juni har Sotkamo Silvers arbete intensifierats och under vintern har mycket av de förberedande infrastrukturarbetet genomförts. Bland annat har man byggt vägar för att hantera tunga transporter till och från gruvan, samt förberett dammar och infrastrukturen för säkerhet och ventilation i gruvan. Under vintern har Sotkamo Silver också fått ett viktigt kompetenstillskott genom att gruvkonsultbolaget EuroMin Limited blivit delägare. Euromin tillhandahåller teknisk expertrådgivning inom allt från prospektering till fulla genomförbarhetsstudier och gruvdrift och har enligt Timo Lindborg tagit en aktiv roll som delägare.

– Vi är väldigt glada för att de har blivit en av de större ägarna i bolaget och även deltar aktivt med råd och kunskap. Det är väldigt välkommet, säger Timo Lindborg

Det som återstår nu, innan konstruktionen av gruvan slutgiltigt kan inledas, är att säkra de sista investeringarna som krävs, utöver de kreditfaciliteter och aktiekapital som har erbjudits vid årskiftet. Sotkamo Silver befinner sig också i förhandlingar med Traxys Europe SA om ett finansieringsavtal som skulle finansiera Silvergruveprojektet fullt ut fram till produktionsstart.

Enligt Timo Lindborg har processen tagit något längre tid än önskat men med en lyckad emission och finansieringsbidrag i ryggen sitter bolaget ändå i en bra sits.

– Eftersom vi är skuldfria och har ett bra eget kapital från den lyckade emissionen så känner vi oss trygga i att vi nog kommer att lyckas med totalfinansieringen. Vi är säkra på att vi kan börja konstruktionen i början av 2017 och hela verksamheten siktar på det, säger Timo Lindborg.

Presenteras av

 

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland.

Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.

Läs mer på www.silver.fi

Timo Lindborg, vd för Sotkamo Siilver.

Timo Lindborg, vd för Sotkamo Siilver.

Gruvan i Sotkamo, Finland.

Redaktionen