Nyemission för globalt affärssystem för Event ManagementJetty är ett etablerat, skalbart och välbeprövat affärssystem för Event Management. Bolaget verkar på en internationell miljardmarknad med en tydlig efterfrågan på stödet som levereras. När Jetty nu planerar att noteras på Spotlight Stock Market finns möjlighet att teckna aktier i den nya generationen av Event Management. 

Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett globalt affärssystem för Event Management som stöttar arrangörer av komplexa evenemang. Bland arrangörerna som använder Jetty hittar man jättar som Roskildefestivalen, Liseberg, Stureplansgruppen och Malmö stad. 

Läs mer om nyemissionen här

”Utvecklat av praktiker i branschen”
Jetty AB är ett Software-as-a-Service (SaaS) bolag och affärsmodellen består av försäljning av abonnemang. Affärssystemet används för att styra, planera, utföra och hantera informationsflödena i komplexa och tidskritiska evenemang av olika storlekar. 

– Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, och är baserat på en stor mängd användardata. Det är också byggt för att vara globalt skalbart. Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt väldigt långt fram jämfört med konkurrerande system, säger Dan Sonesson, vd på Jetty AB. 

Ökning på 700 procent
En ny generation av Jetty lanserades vid årsskiftet och togs emot väl av marknaden. Orderingången ökade med hela 700 procent under första halvåret 2018, jämfört med helåret 2017. Nu står bolaget inför en nyemission om 10 MSEK inför noteringen på Spotlight Stock Market. Teckningsåtaganden finns bland andra från befintliga aktieägare, styrelse och vd om drygt 7 MSEK. 

– Jag ser flera goda skäl att teckna aktier i Jetty AB. Förutom att bolaget är verksamt på en internationell miljardmarknad där det finns ett tydligt behov så är också konkurrensen på marknaden låg och den nya generationen av produkten som lanserades har tagits emot oerhört väl, säger Dan Sonesson. 

Jetty-statistik

  • Sedan starten har systemet använts i 533 960 timmar
  • 35 781 programstarter har hanterats i Jetty sedan starten
Presenteras av


Emissionen i korthet

TECKNINGSKURS I EMISSIONEN: 5,75 SEK per aktie

TECKNINGSPERIOD: 24 september till 16 oktober 2018

EMISSIONSVOLYM: 10 062 500 SEK, med en överteckningsoption om 2 875 000 SEK

VÄRDERING: Bolaget värderas pre-money till 26,9 MSEK

BERÄKNAD FÖRSTA DAG FÖR HANDEL: Den 12 november 2018 under kortnamnet JETTY

TECKNINGSFÖRBINDELSER: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från bland andra befintliga ägare, styrelse och VD om totalt cirka 7,23 MSEK, motsvarande cirka 72 % av emissionsvolymen.

Redaktionen