• SIX Sweden Index 256.29 0.45%
  • SIX Norway Index 182.59 -0.33%
  • SIX Denmark Index 238.6 -0.4%
  • SIX Finland Index 144.28 0.37%

Reporäntan ligger kvar – riksbanken skjuter på räntehöjningarI och med Brexit-omröstningen har det tidigare instabila läget i världskonjunkturen blivit än mer ostadigt. Med den bakgrunden beslutade därför Riksbanken på onsdagen att låta räntan ligga kvar på -0,5 procent och gör dessutom bedömningen att räntehöjningar kommer dröja längre än vad man tidigare trott.

Trots att Riksbanken i sitt pressmeddelande uttryckte oro för Brexits påverkan på den redan osäkra världskonjunkturen beslutade man alltså att låta räntan vara oförändrad. Dock slår man fast att planerade räntehöjningar nu troligen kommer dröja längre än vad man tidigare trott.  En första höjning av reporäntan kan enligt denna nya räntebana ske först under första halvåret 2017. 

Riksbankens bedömning av världskonjunkturen är att den trots Brexit kommer att öka om än i långsammare takt: Samma prognos ställer man för den svenska konjunkturen och slår även fast att:

”Den svenska konjunkturen har med stöd av den mycket expansiva penningpolitiken de senaste åren stärkts snabbt och inflationen har stigit trendmässigt. Även om BNP-tillväxten är nedreviderad framöver till följd av en svagare omvärld och ökad osäkerhet, bedöms konjunkturen fortsätta att stärkas. Det skapar förutsättningar för att inflationen ska fortsätta stiga.”

Riskbanken meddelar också i sitt pressmeddelande att man har en fortsatt hög beredskap för att göra den redan expansiva penningpolitiken ännu mer expansiv om det behövs för att värna inflationsmålet.

”Därtill kan köpen av värdepapper utökas. Riksbanken står fortsatt beredd att intervenera på valutamarknaden om kronan stärks så snabbt att det hotar inflationsuppgången. Direktionen har därför också fattat beslut om att förlänga det mandat som underlättar att snabbt kunna intervenera på valutamarknaden.”, skriver man i pressmeddelandet. 

Redaktionen