Nyemission: Svenska Miris ska befästa sin position på potentiell miljardmarknadMed sitt patentskyddade IR-instrument för att analysera bröstmjölk förbereder bolaget Miris erövring av en miljardmarknad och att bidra till förbättrad hälsa hos för tidigt födda barn.

Bröstmjölk är otroligt viktig för hälsan och tillväxten hos nyfödda barn. Den tillför både de näringsämnen barnen behöver och bygger dessutom upp deras immunförsvar. Bröstmjölk är därför något som gynnar alla barn i deras utveckling, men speciellt hos förtidigt födda barn spelar bröstmjölken en extra viktig roll.

– Om du frågar neonatalläkare vilken betydelse bröstmjölken har för ett barn som är fött i vecka 22 till 24, så menar många att bröstmjölk inte bara är föda utan även kan betraktas som medicinsk behandling, säger Ulf Boberg vd för Miris.

För att hjälpa läkarna att individuellt anpassa nutrition till dessa barn har Miris vidareutvecklat den sedan 80-talet accepterade infraröda teknologin för att mäta markonutrienter i mjölk. Mätmetoden innebär att läkarna kan utvärdera näringsinnehållet i mjölken och därefter tillsätta exempelvis extra protein för att undvika att barnen drabbas av proteinbrist, ett vanligt problem hos för tidigt födda barn.

Unik lösning

Miris är idag ensamma om att erbjuda en mid-IR-lösning specifik för analys av bröstmjölk. Alternativen är personalintensiva kemiska metoder som på grund av sin komplexitet oftast inte är ett alternativ att använda på sjukhusen. Även ultraljudslösningar används, främst i Asien, som bygger på en uppskattning av mjölkens fettinnehåll. Med Miris lösning får läkarna säkrare data enkelt och snabbt, och därmed bättre förutsättningar att ge barnen rätt näring. 

Miris har patentskydd för sin lösning fram till 2022 och i takt med att fler inser vikten av individuell nutrition till för tidigt födda barn ser man en stor marknad växa fram.

– Enligt våra uppskattningar finns det cirka 35 000 - 40 000 unika kunder inom analys av bröstmjölk, säger Ulf Boberg, och räknar man på vad det skulle betyda för Miris så innebär det en marknad värd kring 3,5 - 4 miljarder. Marknaden finns där och just nu har vi marginell konkurrens så vi vill verkligen utnyttja vår position för snabb expansion, poängterar Ulf.

Nyemission ska bana vägen

För att expandera på denna mycket angelägna och spännande marknad genomför Miris nu en nyemission för att ta in 19,7 miljoner kronor till bolaget. 

– Det är viktigt att komma ihåg att marknaden är i sin linda och det är nu vi ska vara med och bygga den. Då behöver vi expandera fort. Vi ska in i USA, Indien, Brasilien och Indonesien. Vi finns redan i Kina men vi ska bli större även där. Det är fem jättestora marknader. Sen ska vi förstås finnas kvar i Europa som är vår hemmamarknad. I Sverige finns vi på 90 procent av alla neonatalavdelningar, så vi är starka på hemmamarknaden, säger Ulf Boberg.

Enligt Ulf Boberg spenderade Miris förra året med att effektivisera sin tillverkningsprocess, höja kvaliteten, bygga en ny försäljningsorganisation och förbereda en ansökan till FDA för att kunna börja sälja i USA. Med det arbetet bakom sig står bolaget nu redo att satsa fullt ut på försäljningen. 

En viktig del i det arbetet kommer vara att knyta kontakter med opinionsledare inom sjukvården. Enligt Ulf Boberg är sjukvården av hävd konservativ, vilket är bra. Nya metoder måste därför verifieras och dokumenteras för nytta och effekt genom studier och nära samarbete med opinionsledare inom vård av för tidigt födda barn innan de accepteras full ut.

– Enligt krav från FDA genomförde vi studier vid tre olika kliniker i USA. Därmed har vi ambassadörer i USA som väldigt gärna också vill använda instrumentet när vi får det godkänt. Målsättningen är att arbeta med liknande förankring hos nyckelanvändare även på andra marknader. I USA får vi redan mycket uppmärksamhet, trots avsaknad av någon slags marknadsföring. Det ringer i genomsnitt en USA-kund i veckan och frågar om de kan köpa instrumentet. Nu håller vi långsamt på att bearbeta marknaden och kommer intensifiera det under året, säger Ulf Boberg.

Läs mer om Miris nyemission här!

Presenteras av

Miris-logotype
Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk.

Företaget fokuserar på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet.

Miris Holding AB är noterat på Aktietorget.

Villkoren för företrädes- emissionen i korthet:

  • Varje fullt tvåtal (2-tal) befintliga aktier i Miris som innehas på avstämningsdagen berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen uppgår till 8 öre per aktie.
  • Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 mars 2016.
  • Sista dag för handel med Miris-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 mars 2016. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 9 mars 2016.
  • Teckningstiden är den 14 – 31 mars 2016.
  • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Aktietorget under perioden den 14 – 29 mars 2016.

Läs mer om emissionen här

Redaktionen