Här är succétjänstens nästa investeringsmöjlighetCrowdfunding-sajten Tessin har gjort succé och skapat en helt ny möjlighet för småsparare att investera i fastigheter. Nu söker man investerare till ett nytt fastighetsprojekt i Stockholms innerstad.

Att investera i fastigheter lockar många nu när börsen är skakig och bostadsbristen driver upp fastighetspriserna. Men traditionellt sett har trösklarna varit höga för fastighetsinvesteringar och det har krävts mycket kapital och goda kontakter för att ta sig in. Men genom den digitala crowdfunding-sajten Tessin har allt detta förändrats. 

Tessin startades 2014 av Jonas Björkman, Erik Nordin och Niels Bosma som sökte efter ett enklare sätt för privatsparare att investera i fastigheter. Genom att satsa på crowdfunding har man skapat en lösning som låter småsparare direktinvestera i fastighetsprojekt, med en avkastning som vanligtvis ligger på mellan 10-15 procent per år.

– Styrkan i crowdfunding-konceptet är att det låter många sparare investerar mindre summor, för att tillsammans finansiera olika fastighetsprojekt. Det gör det både lättare för sparare att börja med fastighetsinvesteringar och dessutom lättare för dem att diversifiera sina investeringar, berättar Tessins vd Jonas Björkman.

Stort intresse

Intresset för de åtta projekt som Tessin hittills investerat i har varit stort, både från sparare och från fastighetsbolagen. På grund av nya regler kan nämligen fastighetsprojekt inte längre helt finansieras av banken, vilket gör att många fastighetsbolag letar efter nya investerare. Där fyller Tessin en viktig funktion.

Ett exempel på Tessins lyckade projekt är fastighetsbolaget Boform Fastighetsutveckling. Boform sökte i somras finansiering på 10 miljoner kronor för ett projekt med exklusiva bostadsrätter i Stockholms innerstad. Investerarna erbjöds då möjlighet att köpa preferensaktierna i bolaget genom en nyemission och fick företräde till en årlig kontant utdelning, motsvarande 13 procent av emissionskursen. 

– På grund av den stora bostadsbristen i Stockholm har fastighetspriserna där ökat kraftigt de senaste åren och ökningen förväntas fortsätta. Därför var också intresset för att investera i Boform Fastighetsutveckling stort och målet på 10 miljoner kronor nåddes på bara 16 timmar, säger Jonas Björkman.

Nästa chans att investera i fastigheter

Efter succén med Boform Fastighetsutveckling planerar Tessin nu ett nytt projekt med ett liknande upplägg. Du kan läsa mer om detta projekt genom att anmäla dig till Tessins nyhetsbrev.

Presenteras av

logo
Tessin är en tjänst för dig som vill placera ditt kapital direkt i fastigheter, utan krångliga avgiftsstrukturer och mellanhänder. På Tessin kan du som investerare, genom att gå ihop med andra, investera i projekt de vill förverkligade och samtidigt få en bra avkastning på ditt kapital.

Tessin ger dig möjlighet att bygga det samhälle du vill leva i.

Läs mer om oss här:

www.tessin.se

Risker?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i projekten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Redaktionen