Expertpanelen; Hur kommer kronan stå sig mot andra valutor 2015?

American banknotes and coins

Den svenska kronan försvagades kraftigt mot dollarn under förra året. Hur tror du att det kommer att se ut under 2015? Är valutarisken något som du lägger stor vikt vid när du beslutar kring en utländsk investering?

torgny-prior-po-nilssonTorgny Prior & PO Nilsson, förvaltare på PriorNilsson Fonder
Det är svårt att se att euron ska stärkas speciellt mycket mot den svenska kronan under 2015. Däremot blir snittkursen 2015 högre än snittkursen 2014 vilket gynnar svensk exportindustri. Sverige gynnas indirekt av att euron troligen försvagas mot dollarn under 2015 då exempelvis Tysklands konkurrenskraft ökar. Tyskland är en viktig handelspartner för Sverige. Dollarn fortsätter att vara stark mot den svenska kronan under 2015 på grund av bättre tillväxt i USA. Sammantaget ser vi att det ligger för låga förväntningar på den positiva effekten på dagens valutanivåer för bolag som exempelvis Sandvik för 2015.


 

stefan-olofsson-vd-sensor-fonderStefan Olofsson, förvaltare Sensor Fonder
Jag tror att dollarn kommer fortsätta uppåt dock inte alls lika kraftigt som under 2014. Just valutarisk och det informationsunderläge man har när man placerar utomlands har medfört att jag nästan uteslutande bara placerar i svenska aktier.

 


 

hanna-helgesson-litenHanna Helgesson, Sparekonom, Fondbolagens förening
- Jag avstår att gissa, valutakurser är väldigt svårt att sia om. Personligen lägger jag inte så stor vikt vid valutarisken när jag investerar, det viktigaste för mig är att sprida riskerna. Men det kan ju vara bra att känna till att den största anledningen till att tex USA-fonder och globalfonder gick så bra under 2014 (i SEK), är pga dollarn stärktes.

Redaktionen