Gör som investeringsexperterna: Satsa på undervärderade marknaderDen ryska marknaden har gjort ett rekordår.
Efter tidigare kriser är marknaden starkt undervärderad men spås av experter ha en enorm potential att sticka iväg.
– Vissa industrier kan expandera i dubbelsiffrig takt i flera år framöver, säger Dainius Bložė, fondförvaltare för INVL Russia TOP 20 Fund.

Ryssland är en av toppresterarna hittills under 2016 med en RTX index på +30,8 procent. Anledningen till att Ryssland är en av de mest populära tillväxtmarknaderna i Europa är att den är kraftigt undervärderad. 

I förhållande till MSCI tillväxtmarknadsindex menar Bložė att den ryska marknaden beräknas ha en värderingsrabatt på 40-45 procent. Det kan också vara en av förklaringarna till varför INVL Russia Top 20 fond har en av de bästa prestationerna bland fonderna på Avanza och premiepensionsplattformen.  

”Marknaden kan triggas ytterligare”
Förklaringen till att den ryska marknaden tidigare djupdök var att aktieengagemanget såldes av till följd av konflikten med Ukraina. Men i februari i år vände rubeln och RTS index fick en märkbar uppgång. 
– Om oljepriset öka och västerländska sanktioner tas bort, skulle aktiemarknaden triggas ytterligare, säger han.      

INVL Asset Management som står bakom INVL Russia TOP 20 Fund har arbetat med den ryska aktiemarknaden sedan företaget grundades 2004. Företaget har sitt fokus på att investera i främst grannländer, det vill säga tillväxtregioner i Europa. 

Många urvalsfilter
– Ryssland har varit en av de mest populära tillväxtmarknaderna för investerare. Det var en anledning till att vi startade den här fonden i oktober 2010, säger Dainius Bložė.

Därför är de väl medvetna om hur viktigt det är att göra en bedömning av den politiska risken och bolagsstyrningen i företaget.
– Bolagsstyrningen är en nyckel till framgång. Därför undviker vi företag som leds eller ägs av personer med dåligt rykte eller med dåliga meriter. Självklart kan ingen vara 100 procent säker på att ett företag ändå kan visa sig vara en dålig investering. Men vår urvalsprocess har många filter som begränsar risken för ett dåligt urval, säger han.

Efter att ha filtrerats och man gjort en djup finansiell analys och prognos för pengaflödet, vaskas företag fram. Dessa är tydligt undervärderade och är marknadsledande lokalt, har en stark marknadsposition och/eller konkurrensfördelar för framtida tillväxt.

Gott rykte och undervärderad
Exempel på företag som finns i fonden som är undervärderade även efter konservativa antaganden är Bank St Petersburg. Bložė framhåller Bank St Petersburg som fondens långsiktiga, grundläggande val och är ett bra exempel på vad INVL letar efter när de analyserar ett företag. 
– Det är en medelstor, regional bank med bra bolagsstyrning och en hälsosamt diversifierad låneportfölj. Banken har gott rykte och har rätt till bankstöd från staten vid kriser. Bäst av allt - den är undervärderad, säger han.

Aktien har gått upp 55 procent i år efter att företaget levererat en serie goda och solida resultat.

Trots den starka livligheten på den ryska aktiemarknaden, är ryska företag fortfarande attraktiva och står ut i jämförelse med andra tillväxtmarknader. En bättre faktisk tillväxt av den ryska ekonomin kan trigga mer handel i ryska värdepapper.
– Det finns bara några få lågt värderade regioner kvar globalt och Ryssland är en av dem, säger Dainius Bložė.

Fondens prestation jämfört med index

Ny graf

 

Tre goda anledningar att investera i Ryssland

Låga företagsvärderingar. Även efter nedgraderade uppskattningar sedan den ryska marknaden saktats ned efter konflikten med Ukraina är den genomsnittliga p/e-talet 7.7 och p/b-talet 0.8 bland RTS indexerade företag. 

En attraktiv direktavkastning. Den depressiva ryska stocken erbjuder 4,4 procent avkastning (bland RTS index företag)

Gigantisk långsiktig tillväxtpotential i konsumentrelaterad sektor. På grund av det låga utbudet av produkter och service i Ryssland, har företag inom vissa industrier enorm potential att expandera i dubbelsiffrig takt i flera år.

*Baserat på stängningspriser 2016.10.26

Fakta:
INVL Asset Management är en fondförvaltare som är specialiserad på Östeuropeiska marknaden och har funnits sedan 2004. INVL förvaltar omkring 4,4 miljarder SEK.

Ingen av konkurrenterna har i närheten av en så koncentrerad satsning.

INVL Russia Top 20 subfund har en av de bästa prestationerna av alla aktiefonder på Avanza och Svenska premiepensionsplattformen.

Distributörer: 
Avanza
Skandiabanken
Nordnet
Pensionsmyndigheten

 

Presenteras av

Print

Startdatum: 10/29/10

Fondbolag: INVL Asset Management

Fondens namn: INVL Russia TOP 20

Förvaltningsavgift: 1,50 % per år (fast)

Risknivå: 7/7

Förvaltare: Dainius Bložė

PPM nummer: 125799

Distributörer: 
Avanza
Skandiabanken
Nordnet
Pensionsmyndigheten

Läs mer på: www.invl.com


 

Dainius Bložė, Fund Manager i INVL Russia TOP 20 Fund.

Dainius Bložė, Fund Manager i INVL Russia TOP 20 Fund.


Tre goda anledningar att investera i Ryssland

Låga företagsvärderingar
Även efter nedgraderade uppskattningar sedan den ryska marknaden saktats ned efter konflikten med Ukraina är den genomsnittliga p/e-talet 6.9 och p/b-talet 0.7 bland RTX indexerade företag. Baserat på p/b-talet är avkastningen 25% över en 10 årsperiod.

En attraktiv avkastning
Den depressiva ryska stocken erbjuder 4,3 procent avkastning 
(bland RTS index företag)

Gigantisk långsiktig tillväxtpotential i konsumentrelaterad sektor
På grund av det låga utbudet av produkter och service i Ryssland, har företag inom vissa industrier enorm potential att expandera i dubbelsiffrig takt i flera år.

*Baserat på stängningspriser 2016.05.31


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För mer information se faktablad och informationsbroschyr på www.invl.com


 

Redaktionen