PriorNilsson Fonder vågar gå sin egen väg– Äkta aktiv förvaltning innebär inte bara att välja de aktier vi själva tror på, utan också att välja bort vissa aktier helt ur portföljerna oavsett hur tungt de väger i index. Då finns det en chans att gå bättre än index. Det säger Torgny Prior, förvaltare och delägare i PriorNilsson.

PriorNilsson är ett oberoende och lite personligare fondbolag som har funnits sedan 2002. De har haft en kontinuerlig tillväxt men har varit noga med att behålla det mindre företagets fördelar.

– Vi tror på äkta aktiv förvaltning och bygger våra investeringar på fundamental analys. Vi tror att vi genom att gå vår egen väg och inte följa något index kan skapa en bättre avkastning än marknaden över tiden, säger Torgny Prior, som grundade företaget 2002 tillsammans med PO Nilsson. De båda har i snitt över 32 års erfarenhet av finansbranschen och de har det mesta av sina egna sparpengar investerade i företagets fonder.

– Vi har inga hemliga modeller. Sitter man mitt emot varandra och pratar aktier hela dagarna föds många av investeringsidéerna i de dagliga samtalen.

Idag förvaltar PriorNilsson fyra fonder – två hedgefonder, en Sverigefond och en Realinvestfond. De har också flera diskretionära uppdrag, där de rättar sig efter varje enskild kunds önskemål om inriktning och risk. De är duktiga på att ge en bra personlig service och har många nöjda långsiktiga kunder.

Vill du läsa mer eller börja spara i någon PriorNilssons fyra fonder?

Sverige Aktiv är långsiktig

– Efter att under många år förvaltat ett svenskt storbolags pensionspengar mycket framgångsrikt ville vi skapa en fond med samma upplägg som var rimligt prissatt och tillgänglig för allmänheten, fortsätter Torgny Prior. Den 1 oktober 2012 startade vi Sverige Aktiv med en förvaltningsavgift på 1 procent. Sverige Aktiv har sedan start till den 3 september 2014 gått upp 59,21 procent.

Sverige Aktiv passar den fondsparare som tror på svenska aktier och har en långsiktig placeringshorisont. Målsättningen för Sverige Aktiv är att långsiktigt leverera ett bra resultat jämfört med index och andra Sverigefonder. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma.

Övriga fonder från PriorNilsson

Idea är en aktivt förvaltad hedgefond som passar den som tror på aktier. En koncentrerad portfölj med få och stora innehav med större frihet i sina placeringar än vad som är möjligt i en traditionell aktiefond. Placerar i aktier till övervägande del inom de nordiska länderna där förvaltarnas samlade kunskap och kontaktnät är störst.

Yield är en aktivt förvaltad hedgefond som är ett bra alternativ till räntefonder eller bankkonto. Den har lägre risk än andra hedgefonder och väsentligt lägre risk än aktiefonder. Aktiemarknaderna i de nordiska länderna är fondens huvudsakliga verksamhetsområde där resultatet ska genereras. Den placerar även i obligationer och penningmarknadsinstrument.

Realinvest är en aktivt förvaltad aktiefond med fokus på bolag med stor andel reala tillgångar, exempelvis bolag i fastighetsbranschen samt skogs-, råvaru- och kraftindustrin. Fonden kan investera i hela världen, men fokus ligger främst i de nordiska länderna.

 

Presenteras av PriorNilsson

priornilsson-logo
Vill du läsa mer eller börja spara i någon av våra fyra fonder?

Här kan du börja spara direkt hos oss: Klicka här…

Eller hos någon av våra distributörer: Klicka här…

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.


Riskinformation

Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr med fondbestämmelser.

Redaktionen